Partels butik stängd 1.6.2017 p.g.a. skolning

Partels butik är undantagsvis stängd torsdagen den 1.6.2017 kl. 9-15 p.g.a. skolning. Vi betjänar normalt mellan kl. 15-17.