LADDAR DITT BARN SJÄLV NER BILDER PÅ NÄTET?

Är ditt barn aktivt på olika some-kanaler och laddar gärna ner bilder på sig själv? Diskutera med barnet och ge råd gällande följande:

*Lägg inte ut lättklädda eller genanta bilder på nätet

Be barnet visa hurdana bilder hen har tagit på sig själv eller vad barnet har publicerat. Diskutera med barnet var gränserna går, hurdana bilder är ok att publicera på sig själv. De unga testar sin charm på olika sätt, men det lönar sig inte att dela ut intima bilder på sig t.ex. pga press. När man väl har publicerat en bild på sig på nätet, blir bilden oftast kvar på nätet även om man tagit bort den från sin profil/applikation. Detta gäller även Snapchat där bilden försvinner 24h efter att den publicerats, men där bilden fortfarande kan finnas kvar på tjänstens server. Det är även lätt att ta en skärmkapning av bilden som således kan hamna i händerna på vem som helst. Oeftertänksam nätsynlighet kan ha betydelse även då barnet t.ex. söker sommarjobb. Sporra därmed barnet att vara noga med att alltid fråga lov av de behöriga då hen delar uppgifter eller bilder på nätet av sina kompisar eller andra personer som kan identifieras på bilderna. Be barnet också att berätta för sina kompisar att uppgifter eller bilder på hen inte får publiceras utan lov.

*Berätta inte för mycket om dig själv

Ju mindre identifierbara uppgifter man lägger ut i samband med bilden, desto bättre. För en minderårig lönar det sig aldrig att publicera platsinformation där det framkommer var barnet bor. Man kan aldrig vara säker på folks syfte att röra sig på officiella profiler och i some. Uppgifter om barnet, som inte angår utomstående, kan lätt hamna i fel händer. Det lönar sig inte heller att berätta på some om man t.ex. är på väg på någon resa. Detta gäller alla some-användare. Denna information kan i värsta fall nå rånare eller andra illvilliga.

*Granska vem bilden sprids till

När man skickar bilder i meddelandegrupper, lönar det sig att kolla vem som tillhör gruppen. T.ex. i den egna klassens WhatsApp-grupp sprids bilderna ofta till tiotals användare. Ifall man delar bilder från sina kompisars apparater, inloggad på sitt eget konto, är det viktigt att skydda sitt lösenord och att regelbundet byta lösenordet.

Lataako lapsesi kuvia nettiin