Problem med beställning av e-faktura

På grund av byte av faktureringsprogram har det förekommit problem med beställning av e-faktura. Detta utreds och korrigeras som bäst. Här nedan hittar du råd hur du ska gå till väga då du beställer våra e-fakturor.

Instruktioner för beställning av e-faktura i nätbanken:

Under ”sök fakturautställare” skriv: Paraisten Puhelin

1. För alla räkningar utom räkningarna gällande betalkanaler, välj följande:
Telefon/Bredband/Kabel-tv
Skriv sedan in ditt kundnummer (detta hittar du på fakturan eller avtalet) och godkänn beställningen.

2. För räkningarna gällande betalkanaler väljs:
Betalkanalfakturor
Skriv sedan in referensnumret som du hittar på den senaste fakturan och godkänn beställningen.

_MG_5185-2