Pargas Telefon Ab:s allmänna tjänstevillkor för företag och samfund förnyas 25.5.2018

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft 25.5.2018 förutsätter ändringar i Pargas Telefon Ab:s allmänna tjänstevillkor för företags- och samfundskunder. De nya tjänstevillkoren finns att tillgå avgiftsfritt på vår hemsida och hos vår kundtjänst fr.o.m. 24.4.2018.

Ändringarna beror främst på ändring i lagstiftningen, dvs den förnyade Dataskyddslagen. Därutöver har små ändringar gjorts i avtalsvillkoren, men dessa påverkar inte avtalets centrala innehåll. Avtalsvillkoren har även förtydligats. Samtidigt tar vi i bruk Specialvillkor för kommunikationstjänster för företag och sammanslutningar. Förändringarna kräver inga åtgärder av kunden.

De nya avtalsvillkoren träder i kraft 25.5.2018. De ersätter de motsvarande avtalsvillkoren som trätt i kraft 1.3.2012. Kunderna har 30 dagars rätt att säga upp sina tjänster ifall de nya villkoren inte godkänns som en del av tjänsten.

Avtalsvillkor