Stort tack till alla som deltog i butikens Grand Opening!

Tack till alla som besökte vår butiksinvigning – dagen var lyckad och givande!
På bilden Birger Ehrnström med fru som bekantar sig med Smart Home -tjänstens egenskaper. Birger kom ihåg gångna tider då han som liten pojke ofta vistades i Partels utrymmen då hans föräldrar jobbade här.

Välkommen till vår butik som nu finns på adressen Malmgatan 6!