Fiberområden i Pargas som är färdiga eller under utbyggnad

Fiberområden i Pargas:

Keskusta_kesäkuu_2016_2

Skräbböle_kesäkuu_2016

Grönt: Område med färdigt fibernät

Blått: Fibernät under arbete

Gult: Fibernät planeras. Ifall du vill påverka beslutet om att bygga ut fibernätet till ditt bostadsområde, vänligen meddela ditt intresse angående fiber snarast möjligt.


 Område    Läge
Stormvägen och Sidovinden Fiberbygget pågår som bäst och levereras senast 30.6.2018
Skolgatans område Förverkligas och anslutningarna levereras under sommaren 2018
Parsby egnahemshus område Förverkligas och anslutningarna levereras under sommaren 2018
Örnvägens område Förverkligas och anslutningarna levereras under hösten 2018
Bergbrinken området Förverkligas och anslutningarna levereras under hösten 2018
Sildala södra delen Förverkligas och anslutningarna levereras under år 2018