Fiberområden i Pargas som är färdiga eller under utbyggnad

Fiberområden i Pargas:

Keskusta_kesäkuu_2016_2

Skräbböle_kesäkuu_2016

Grönt: Område med färdigt fibernät

Blått: Fibernät under arbete

Gult: Fibernät planeras. Ifall du vill påverka beslutet om att bygga ut fibernätet till ditt bostadsområde, vänligen meddela ditt intresse angående fiber snarast möjligt.


 Område    Läge
Ersby Fiberbygget har påbörjats och anslutningarna levereras under slutet av året 2018
Stormvägen och Sidovinden Fiberbygget är färdigt och anslutningarna har levererats
Skolgatans område Fiberbygget är färdigt och anslutningarna har levererats
Parsby egnahemshus område Fiberbygget är färdigt och anslutningarna har levererats
Örnvägens område Förverkligas och anslutningarna levereras under hösten 2018
Bergbrinken området Förverkligas och anslutningarna levereras under slutet av året 2018
Sildala södra delen Fiberbygget är färdigt och anslutningarna har levererats