Samtalstjänster företag: Prislista

Prislista för samtalstjänster, företag
I kraft fr.o.m. 30.10.2017.


Partel PLUS -anslutningar

Anslutningsavgift inkl. installation 56,56 €
Grundavgift inkl. PLUS-tjänsterna Samtal väntar och Medflyttning 12,10 €/mån

ISDN-anslutning

Anslutningsavgift förutsätter Partel Plus -anslutning 96,50 €
Grundavgift 13,51 €/mån

Systemanslutningar

2B+D grundavgift Partel Plus -anslutningar efter behov 3,86 €/mån
30B+D grundavgift Partel Plus -anslutningar efter behov 32,79 €/mån
ISDN-tilläggsnummer inkopplingsavgift/nr 4,14 €
ISDN-tilläggsnummer nummer/mån, levereras i 10 st-serie 1,38 €/mån

Växeltjänstanslutning

Kopplingsavgift/nr förutsätter Partel Plus -anslutning 46,18 €
Växeltjänster per undernr/mån 6,20 €/mån

Övriga avgifter

Samtalsspecifikation per faktureringsperiod 8,27 €
Samtalsspecifikation regelbunden per faktureringsperiod 2,75 €
Flyttning av anslutning 56,56 €
Kabelavgift faktureras då byggnaden första gången ansluts till telefonnätet eller då en luftkabel byts till jordkabel.
Begär tilläggsuppgifter.
55,15 €
Öppning av stängd tjänst 50 €
Ibruktagande av anslutning 11,03 €

Samtal

Lokalsamtalsavgift, LSA samtal inom teleområdet 8,03 c/samtal + 1,37 c/min
Lokalnätavgift, LNA ersättning för användning av Partels telefonnät vid fjärr-, utlands- och mobilsamtal 8,03 c/samtal + 0,75 c/min
Finnet Plus -fjärrsamtal vid alla tider 5,70 c/min + lna
Samtal till riktnummer 071 8,03 c/samtal + 8,03 c/min
Utrikessamtal enligt skild prislista

Med Finnet samtalserviceavtal får ni företagets alla samtal förmånligt T.ex. tråd-mobilsamtal 13,93 c/min + lna
Begär tilläggsinformation

Priserna inkl. moms 0 %, till prisen tillkommer giltig moms. Vi förbehåller rätten till prisändringar. Produkterna och tjänsterna säljs till beställningsdagens pris. Partels representant kontrollerar alltid tillgängligheten til anslutningen i fråga.