Sårbarhet i kryptering av trådlösa nätverk

Det har upptäckts en sårbarhet i WPA2-protokollet som allmänt används för att kryptera trådlösa nätverk (WLAN).
Sårbarheten möjliggör att en angripare inom Wifi-nätverkets hörbarhetsområde kan avlyssna datakommunikationen.
Risken gäller alla klienter (dator, surfplatta, smarttelefon osv.) som använder WLAN.
Sårbarheten kan repareras med hjälp av programuppdateringar och vi rekommenderar använderna att hålla uppdateringarna i enheterna up to date.
Även Wifi basstationerna kan uppdateras.
Fiberhem anslutningarnas fiberterminaler med inbyggd Wifi uppdateras på distans av Partel.
Möjliga externa basstationer bör kunden själv uppdatera. Partel Digihelp han hjälpa till med detta.

Tilläggsinformation: https://www.viestintavirasto.fi/sv/cybersakerhet/varningar/2017/varoitus-2017-03.html

Mobila och trådlösa strålningar; hälsorisk eller inte?

På tisdag (19.9.17) fick vi läsa artiklar i olika medier om eventuella faror med mobila och trådlösa strålningar. Rubriken löd ”Stoppa 5G, kräver vetenskapsmän och doktorer”. Vad sanningen bakom hälsoriskerna är vet ingen ännu, men ingen rök utan eld. Vi har inte heller svar på allt detta, men kan med gott samvete dela ut några goda råd som bl.a. Strålskyddsstiftelsen i Sverige har publicerat.

Strålskyddsstiftelsen skriver såhär: All trådlös teknik avger strålning (mikrovågor) som visats vara skadlig för hälsan. Mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör och cancer i huvud-hals området. Kronisk exponering från mobilmaster, trådlöst uppkopplade datorer och trådlösa nätverk ökar risken för cancer och olika symptom (sömnstörningar, huvudvärk, försämrat minne och koncentration samt hjärtproblem). Barn och ofödda foster är särskilt känsliga.

Därför är dessa råd särskilt viktiga för alla barn och gravida.

Några goda råd för säkrare telefon- och internetanvändning

  • Använd mobilen så lite och under så kort tid som möjligt! Använd i stället den fasta telefonen.
  • Barn och ungdomar under 18 år samt gravida kvinnor bör använda mobilen enbart i nödfall. Fosters och barns nervsystem, som är under utveckling, kan skadas av strålningen.
  • Prioritera och använd fast telefon och fast internet med sladd i hemmet, på arbetsplatsen och i skolan.
  • När mobilen används håll den så långt från kroppen och huvudet som möjligt. Håll samtalet kort. Använd högtalarfunktionen. Bluetooth och handsfree är inte riskfritt.

Fasta förbindelser med nyaste fiberteknik är ett tryggande val

  • Datan i en fiberkabel (som är gjord av glas), flyttas med ljusets styrka, ingen el behövs för transmissionen.
  • Alla apparater i hem eller företag kan förverkligas med fasta fiberkablar; TV, datorer, telefon, printrar, kameror…
  • Signalen i en fiberkabel läcker ej och kan inte avlyssnas.
    • Detta ger både trygghet och säkerhet och minimerar hälsorisker.
  • Dessutom är signalen stabil och utan hastighetsbegränsningar.

Trygghet framför allt

Telefonin har blivit mobil! Med den gamla NMT -tekniken var strålningen inget hot, men med GSM -tekniken och den exponentiellt ökande datan, har strålningen blivit ett hot, en eventuell hälso- och säkerhetsrisk. Partel har investerat i fibernät på orten och erbjuder trygga och säkra förbindelser till alla boende och företag i Pargas.

Partel bryr om och satsar i framtiden allt mer på tjänster och framförallt på trygghet på alla nivåer; personlig, hem och företag.

En fast fiberförbindelse garanterar detta.

Tilläggsuppgifter:

Jari von Zweygbergk

Fd. Verkställande direktör

Partel

044 7545421

jari@partel.fi

Jarmo Matilainens pressmeddelande om kommande bredbandsstrategier

En bredbandsstrategi bör omgående skapas för Finland

Den fjärde industriella revolutionen förutsätter utbyggnad av fiberförbindelser till hela landet

Trafik- och kommunikationsministeriet bör i snabb ordning inleda en uppdatering av bredbandsåtgärdsprogrammet till en nationell bredbandsstrategi, för att säkerställa dataöverföringskapaciteten för apparater och tjänster som den fjärde industriella revolutionen förutsätter.

Den nya strategins centrala målsättning bör vara en gigabits förbindelser till alla fastigheter år 2025 och för att säkra att strategin förverkligas bör den förankras i olika processer som försnabbar investeringen.

Sverige, det globala modellsamhället då det gäller utbyggnad av optisk fiber, har som nationell målsättning att implementera fiber i hela det svenska samhället. Inom sju år, år 2025 är alla svenska hem och fastigheter anslutna till 1Gb/s dataförbindelser. Finnet-förbundet rekommenderar det samma för Finland.

Alla framtidsutsikter påvisar att det i Finland fram till år 2035 har byggts omfattande mobilnät (5G och WLAN), som utnyttjar det fibernät som byggts ut till fastigheter. På de snabba förbindelserna bygger samhället upp nya tjänster, allt från affärsverksamhet till välfärd och fritid.

Marknaderna går ohjälpligt mot den fjärde industriella revolutionen. Finnet-gruppens medlemsbolags totala investeringar var i fjol 43 milj. euro. Framtiden ser ut att gynna en påskyndad utbyggnad av snabba fiberförbindelser på nya områden. Många av Finnet-förbundets medlemsbolag har aktivt startat projekt även utanför sina traditionella verksamhetsområden och säkerställer därmed sin ställning som marknadsledare inom fiberförbindelser i Finland.

-Finland är en global föregångare på den mobila marknaden. Om vi önskar vara det även framledes, bör Finland satsa på fiber. Den fjärde industriella revolutionen integrerar utrustning, mjukvara och tjänster på ett helt nytt sätt. Stora krav ställs på datanätens överföringskapacitet och fibern är ur den synvinkeln en oslagbar teknologi, säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

De stora förändringarna i världen, som befolkningsökningen, klimatförändringen, den ökande urbaniseringen, den åldrande befolkningen, cybersäkerheten, samt ökad radikalisering och risk för terrorism är problem som teknologin kommer att skapa nya lösningar för.

Tilläggsuppgifter:

Finnet-förbundet rf, Jarmo Matilainen, verkställande direktör, jarmo.matilainen@finnet.fi, 044 722 8210

 

Finnet-förbundet rf, som är grundat år 1921, är de regionala ICT-bolagens centralorganisation och samarbetsorgan. Förbundets huvudroll är medlemsbolagens intressebevakning. Avsikten är också att stöda kollegiets utveckling och samarbete. Förbundet har 23 medlemsbolag inkl. dotter- och intressebolag, vars sammansatta omsättning år 2016 var c. 373 miljoner euro. Bolagen sysselsätter över 2000 personer. www.finnet.fi