Mobila och trådlösa strålningar; hälsorisk eller inte?

På tisdag (19.9.17) fick vi läsa artiklar i olika medier om eventuella faror med mobila och trådlösa strålningar. Rubriken löd ”Stoppa 5G, kräver vetenskapsmän och doktorer”. Vad sanningen bakom hälsoriskerna är vet ingen ännu, men ingen rök utan eld. Vi har inte heller svar på allt detta, men kan med gott samvete dela ut några goda råd som bl.a. Strålskyddsstiftelsen i Sverige har publicerat.

Strålskyddsstiftelsen skriver såhär: All trådlös teknik avger strålning (mikrovågor) som visats vara skadlig för hälsan. Mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör och cancer i huvud-hals området. Kronisk exponering från mobilmaster, trådlöst uppkopplade datorer och trådlösa nätverk ökar risken för cancer och olika symptom (sömnstörningar, huvudvärk, försämrat minne och koncentration samt hjärtproblem). Barn och ofödda foster är särskilt känsliga.

Därför är dessa råd särskilt viktiga för alla barn och gravida.

Några goda råd för säkrare telefon- och internetanvändning

  • Använd mobilen så lite och under så kort tid som möjligt! Använd i stället den fasta telefonen.
  • Barn och ungdomar under 18 år samt gravida kvinnor bör använda mobilen enbart i nödfall. Fosters och barns nervsystem, som är under utveckling, kan skadas av strålningen.
  • Prioritera och använd fast telefon och fast internet med sladd i hemmet, på arbetsplatsen och i skolan.
  • När mobilen används håll den så långt från kroppen och huvudet som möjligt. Håll samtalet kort. Använd högtalarfunktionen. Bluetooth och handsfree är inte riskfritt.

Fasta förbindelser med nyaste fiberteknik är ett tryggande val

  • Datan i en fiberkabel (som är gjord av glas), flyttas med ljusets styrka, ingen el behövs för transmissionen.
  • Alla apparater i hem eller företag kan förverkligas med fasta fiberkablar; TV, datorer, telefon, printrar, kameror…
  • Signalen i en fiberkabel läcker ej och kan inte avlyssnas.
    • Detta ger både trygghet och säkerhet och minimerar hälsorisker.
  • Dessutom är signalen stabil och utan hastighetsbegränsningar.

Trygghet framför allt

Telefonin har blivit mobil! Med den gamla NMT -tekniken var strålningen inget hot, men med GSM -tekniken och den exponentiellt ökande datan, har strålningen blivit ett hot, en eventuell hälso- och säkerhetsrisk. Partel har investerat i fibernät på orten och erbjuder trygga och säkra förbindelser till alla boende och företag i Pargas.

Partel bryr om och satsar i framtiden allt mer på tjänster och framförallt på trygghet på alla nivåer; personlig, hem och företag.

En fast fiberförbindelse garanterar detta.

Tilläggsuppgifter:

Jari von Zweygbergk

Fd. Verkställande direktör

Partel

044 7545421

jari@partel.fi