Mobilt bredband: Prislista

Partel Aina Mobilt Bredband

Internettjänster, konsumenter
I kraft fr.o.m. 26.10.2017

Öppningsavgift 7,95 €
Ändringsavgift 7,95 €
Öppning av stängd tjänst 50 €

Produkt (Soneras nät) Hastighet Datagräns Pris
Mobilt bredband S 384 kbit/s 2 GB 9,90 €/mån
Mobilt bredband M 1 Mbit/s 5 GB 13,90 €/mån
Mobilt bredband L 8,6 Mbit/s 10 GB 19,90 €/mån

Användning av Partel Aina Mobilt Bredband förutsätter att ett USB-modem kopplats till datorn. USB-modem kan köpas skilt i Partels butik.

Månadsavgiften baserad på tjänstens hastighetsklass faktureras i två (2) månaders faktureringsperioder i efterskott. Trafik som inte ingår i månadsavgiften faktureras enligt förbrukning i efterskott enligt ikfraftvarande prislista.

I månadsavgiftern för Partel Aina Mobilt Bredband ingår en rimlig mängd (se prislistan) dataöverföring i hemlandet. Om dataöverföringens maximala mängd överskrids, har Partel rätt att begränsa tjänstens användning. Hastigheterna är teoretiska maxhastigheter, den förverkligade hastigheten är beroende på kvaliteten av den använda förbindelsen samt egenskaperna av den använda terminalen. Anslutningen är endast avsedd för dataförbindelser, användning av övriga tjänster (t.ex. samtal och SMS) är spärrad. Användning av dataöverföringstjänster är möjligt i de länder och nät där nätoperatören som Partel valt har GPRS-roamingavtal för dataöverföring med den lokala nätoperatören.

Användning av tjänsterna i utlandet debiteras enligt den lokala operatörens prislista. GPRS-roaming är bortkopplat från anslutningen som antagande för att undvika att kunden i misstag får överraskande räkningar. Kontakta vår kundbetjäning (02 454 5045) ifall du vill använda anslutningen utomlands. Observera att användning av dataöverföring utomlands kan förorsaka mycket stora räkningar.

Priserna inkl. giltig moms. Vi förbehåller rätten till prisändringar. Produkterna och tjänsterna säljs till beställningsdagens pris. Partels representant kontrollerar alltid tillgängligheten till anslutningen i fråga.

Mobilt Bredband DNA

För prislista besök: DNA prislista (endast på finska)