Reparationsarbeten av fiberkabeln 6-7.6.2017 ***arbetet utfört***

Partel utför reparationsarbeten av fiberkabeln under natten 6-7.6.
Arbetet förorsakar avbrott i ktv- och datatjänsterna i Nagu centrum.
Vi strävar till att utföra arbetet mellan kl. 03.00 – 05.00.
***arbetet fortsätter under dagen 7.6.***
Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

***arbetet utfört***

Korta avbrott i ktv-kanalerna 2.6.2017

Det har förekommit korta avbrott i ktv-kanalerna MTV3, Nelonen och JIM 2.6. kl. 9-11.
Avbrotten förorsakades av ett akut ändringsarbete i Partels central.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakat.

Kabel av vid Skräbbölevägen 31.5.2017 ***reparerat***

En telefonkabel har gått av i samband med grävarbeten i början av Skräbbölevägen.
På grund av detta funktionerar inte en del av telefon- och bredbandsanslutningarna i närområdet.
Reparationer pågår fortfarande. Uppskattad reparationstid 2.6.2017 kl. 16:00.
Vi beklagar störningarna.

***Felet reparerat 2.6.2017 kl.11.***