Kabel av i Ljusudda ***reparerat***

På grund av ett kabelfel i Ljusudda är fiberanslutningarna på området ur funktion.
Reparationer pågår. Uppskattad reparationstid 28.11.2017 kl. 12:00.
Vi beklagar störningarna.

***Anslutningarna igång igen kl. 9:45***

Kabel av i Wolax ***reparationen utförd***

På grund av ett kabelfel i Wolax är fiberanslutningarna i närområdet ur funktion.
Reparationer pågår. Uppskattad reparationstid 10.11.2017 kl. 18:00.
Vi beklagar störningarna.

***reparationstiden förlängts till kl. 22:00***

***felet åtgärdat 10.11.2017 kl. 22***

Problem med svenska kanalerna i KTV-nätet

Det har förekommit störningar på svenska kanalerna i KTV-nätet sedan den 25.10.2017.
Felet som orsakats av problem med satellit-sändningen repareras under dagen den 2.11.2017.
Felet har orsakat störningar åtminstone på SVT1, SVT2 och Kunskapskanalen.
Vi beklagar de störningar felet medfört.