Ändringsarbete i fibernätet i Lielax 2.11.2017

Partel utför ändringsarbeten i Lielax fibernät torsdagen den 2.11. kl. 14.00 – 18.00.

Arbetet förorsakar avbrott i ktv-tjänsterna i Lielax och Lemlax område.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.