Ändringsarbeten i fibernätet i Tara och Sunnanberg 21.2.2018

Partel utför ändringsarbeten i fibernätet i Tara- och Sunnanberg-området onsdagen den  21.2.2018. Arbetet orsakar avbrott i tjänsterna på områdena kl. 8-18.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.