Ändringsarbeten i fibernätet på Brunnsvägen-området 2.8.2017

Det utförs ändringsarbeten i fibernätet på Brunnsvägen-området 2.8.2017. Arbetet förorsakar korta avbrott i KTV- och internettjänsterna på området.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.