Ändringsarbeten i ktv-nätet 12.6.2018 ***arbetet utfört***

Partel utför ändringsarbeten i ktv-nätet den 12.6.2018 kl. 8-16. Arbetet kan förorsaka korta avbrott i ktv-tjänsterna. Vi beklagar möjliga störningar arbetet förorsakar.

***Arbetet utfört kl.10.00***