Ändringsarbeten i ktv-tjänsterna 15.6.2017 ***arbetet utfört***

Torsdagen den 15.6.2017 kl. 8-16 utförs ändringsarbeten i ktv-stamnätet. Arbetet förorsakar korta avbrott i ktv-tjänsterna. Vi beklagar de störningar arbetet orsakar.

***Arbetet utfört kl 12.30. Ifall kanalerna inte syns efter ändringsarbetet bör fabriksinställningarna återställas på apparaten.***