Digita utför ändringsarbeten i antennätet 17.5.2017 kl. 8-16

Digita utför ändringsarbeten i antennätet den 17.5.2017 som även påverkar ktv-grundkanalerna. Avbrott kan förekomma på grundkanalerna den 17.5. 2017 kl. 8-16. Vi beklagar de oangelägenheter som ändringen medför.