Kabel av i Ljusudda ***reparerat***

På grund av ett kabelfel i Ljusudda är fiberanslutningarna på området ur funktion.
Reparationer pågår. Uppskattad reparationstid 28.11.2017 kl. 12:00.
Vi beklagar störningarna.

***Anslutningarna igång igen kl. 9:45***