Kabel av i Wolax ***reparationen utförd***

På grund av ett kabelfel i Wolax är fiberanslutningarna i närområdet ur funktion.
Reparationer pågår. Uppskattad reparationstid 10.11.2017 kl. 18:00.
Vi beklagar störningarna.

***reparationstiden förlängts till kl. 22:00***

***felet åtgärdat 10.11.2017 kl. 22***