Korta avbrott i ktv-kanalerna 2.6.2017

Det har förekommit korta avbrott i ktv-kanalerna MTV3, Nelonen och JIM 2.6. kl. 9-11.
Avbrotten förorsakades av ett akut ändringsarbete i Partels central.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakat.