KTV-servicearbete i Lemlax och Lielax 10.7.2017

Partel utför servicearbete i stamnätet måndagen 10.7.2017 kl 12-16.

Arbetet förorsakar avbrott i Lemlax- och Lielax områdens ktv-tjänster.

Vi beklagar de störningar som arbetet utför.