Servicearbeten i fibernätet 13.9.2017 ***arbetet utfört***

Det utförs servicearbeten i fibernätet den 13.9.2017  kl 09.00-11.00. arbetet förorsakar avbrott i ktv-, internet- och voip-tjänterna på följande områden: Malmnäs, Mielisholm, Muddais, Sysilax, Tara och Parsbyvägen 4.

Efter att arbetet utförts torde tjänsterna komma i gång av sig själv, men ifall de inte gör det bör fiberterminalen startas om igen.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

***arbetet utfört***