Kabel av i Wolax ***reparationen utförd***

På grund av ett kabelfel i Wolax är fiberanslutningarna i närområdet ur funktion.
Reparationer pågår. Uppskattad reparationstid 10.11.2017 kl. 18:00.
Vi beklagar störningarna.

***reparationstiden förlängts till kl. 22:00***

***felet åtgärdat 10.11.2017 kl. 22***

Problem med svenska kanalerna i KTV-nätet

Det har förekommit störningar på svenska kanalerna i KTV-nätet sedan den 25.10.2017.
Felet som orsakats av problem med satellit-sändningen repareras under dagen den 2.11.2017.
Felet har orsakat störningar åtminstone på SVT1, SVT2 och Kunskapskanalen.
Vi beklagar de störningar felet medfört.

 

Servicearbeten i fibernätet 13.9.2017 ***arbetet utfört***

Det utförs servicearbeten i fibernätet den 13.9.2017  kl 09.00-11.00. arbetet förorsakar avbrott i ktv-, internet- och voip-tjänterna på följande områden: Malmnäs, Mielisholm, Muddais, Sysilax, Tara och Parsbyvägen 4.

Efter att arbetet utförts torde tjänsterna komma i gång av sig själv, men ifall de inte gör det bör fiberterminalen startas om igen.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

***arbetet utfört***

 

Reparationsarbeten av fiberkabeln 6-7.6.2017 ***arbetet utfört***

Partel utför reparationsarbeten av fiberkabeln under natten 6-7.6.
Arbetet förorsakar avbrott i ktv- och datatjänsterna i Nagu centrum.
Vi strävar till att utföra arbetet mellan kl. 03.00 – 05.00.
***arbetet fortsätter under dagen 7.6.***
Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

***arbetet utfört***

Korta avbrott i ktv-kanalerna 2.6.2017

Det har förekommit korta avbrott i ktv-kanalerna MTV3, Nelonen och JIM 2.6. kl. 9-11.
Avbrotten förorsakades av ett akut ändringsarbete i Partels central.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakat.