Riksomfattande fel i KTV-sändningarna 10.8.2018

Det förekommer fel i KTV-sändningarna, sändningen bryter och bilden pixlas.

Felet är riksomfattande och utreds som bäst.

Vi beklagar de störningar som felet förorsakar.

Felet är tillfälligt reparetat, men reparattionsarbetet forstätter och störningar förekommer fortfarande.

Servicearbeten i Partels ADSL-nät 7.8.2018

Vi utför servicearbeten i vårt adsl-nät tisdagen den 7.8.2018 kl. 07:00-12:00. Under servicearbetet avbryts kontakten av adsl-förbindelserna för 10-15 minuter. Ifall kontakten inte återkommer efter avbrottet, behöver aparaturen omstartas.

Servicearbeten förbättrar förbindelsernas funktionalitet.

Vi beklagar de strörningar som arbetet möjligen förorsakar.