Reparationsarbeten av fiberkabeln 6-7.6.2017 ***arbetet utfört***

Partel utför reparationsarbeten av fiberkabeln under natten 6-7.6.
Arbetet förorsakar avbrott i ktv- och datatjänsterna i Nagu centrum.
Vi strävar till att utföra arbetet mellan kl. 03.00 – 05.00.
***arbetet fortsätter under dagen 7.6.***
Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

***arbetet utfört***