Servicearbete i fibernätet vid Volax-området 7.12.2017

Det utförs ändringsarbeten i fibernätet vid Volax-området torsdagen den 7.12.2017 kl. 08.00 – 18.00.

Arbetet förorsakar avbrott i fiberanslutningarna på området.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.