Servicearbete i ktv-nätet 31.1.2018

Vi utför servicearbete i ktv-nätet den 31.1.2018 kl. 10:00-15:00.
Arbetet kan förorsaka korta avbrott i samtliga ktv-tjänster.
Vi beklagar de avbrott som arbetet möjligen orsakar.