Störningar i kabel-TV-nätet i Ljusudda 13.4.2018 ***felet åtgärdat***

Det förekommer störningar i en del av kabeltv-anslutningarna på Ljusuddaområdet 13.4.2018. Vissa kanaler syns dåligt eller inte alls. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar störningarna.

***Felet reparerat 13.4.2018 kl.13.30***