Anvisning för e-faktura

Så här beställer du e-faktura

Bestäm dig för att övergå till att använda e-faktura och logga in på din nätbank.

Du kan beställa e-faktura i samband med att du betalar pappersfaktura eller beställa e-fakturorna skilt.

I samband med att du betalar pappersfaktura, gör på följande vis:

Du kan beställa e-faktura samtidigt som du betalar pappersfakturan. Då du matat in och godkänt pappersfakturan väljer du att fakturan i fortsättningen levereras som e-faktura. Nätbanken har en egen sektor för e-fakturor och/eller e-tjänster. I denna sektor hittar du all information och alla anvisningar som du behöver.

Teckna avtal för e-faktura

Samtidigt som du beställer den första e-fakturan, tecknar du ett avtal för e-faktura. Då du godkänt villkoren och framfört dina önskemål angående tilläggstjänster för e-faktura, får du omedelbart meddelande om giltigt avtal för e-faktura.
I avtalet för e-faktura nämns din e-faktureringsadress, vilken förmedlas till de fakturerare av vilka du beställer e-faktura i nätbanken. Banken förmedlar e-fakturorna direkt till din nätbank.

Eller beställ e-fakturan på en gång

Sök dina fakturerare i listan över e-fakturerare i din nätbank. Enklast hittar du fakturerarna enligt namnet. T.ex. Partel hittas i listan med namnet Pargas Telefon Paraisten Puhelin.

Beställ en e-faktura från Partel nu

Din nätbank begär noggrannare tilläggsuppgifter i samband med beställningen av Partels e-faktura. Dessa tilläggsuppgifter hittar du på den senaste pappersfakturan, ha alltså fakturan nära till hands. Mata in kundnumret från Partels faktura, kom ihåg att skriva in kund- och avtalsnumren i rätt format!

Din bank meddelar till Partel din e-faktureringsadress och dina individualiseringsuppgifter som du fått då du tecknat avtalet för e-faktura. Med dessa uppgifter kan Partel ändra fakturans leveranssätt till e-faktura. Partel observerar ditt önskemål om e-faktura så snabbt som möjligt.

Avsluta eventuell direktdebitering

Ifall du tidigare betalat fakturan som du nu beställt som e-faktura med direktdebitering, följ då din banks anvisningar för hur du avslutar direktdebiteringen.

Vänta på meddelande om e-faktura och betala fakturan

Du får ett meddelande om inkomna fakturor till din nätbank. Kontrollera fakturans innehåll och betala fakturan på förfallodagen.
E-fakturan är ingen direktdebitering, utan fakturans summa debiteras från ditt konto efter ditt godkännande. Du kan visserligen redan då du beställer e-faktura välja att e-fakturan debiteras från ditt konto automatiskt på förfallodagen.
Alla dina e-fakturor lagras i din nätbank och de finns i arkivet den tidsperiod som banken bestämt.
Du kan arkivera fakturan i elektroniskt format på din egen dator ifall du så önskar.