Avtalsvillkor

Avtalsvillkor för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för konsumenter

Avtalsvillkor för företag och samfund

Allmänna avtalsvillkor för företag och samfund (PDF)

Specialvillkor för kommunikationstjänster för företag och sammanslutningar (PDF)

Tjänstespecifika avtalsvillkor

Specialvillkor för internettjänster

Avtalsvillkor för TV-tjänster och -utrustning

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till kabelnät

Mera avtalsvillkor finns på tjänstespecifika sidor.