Registerbeskrivning

Personuppgiftslag (523/99) 10 § och 24 §
Sammanställt 5.1.2017

Den registeransvarige
Pargas Telefon Ab
Malmgatan 6, 21600 Pargas
Tel. (02) 454 5400
Fax (02) 454 5411

Registerärendenas handläggare
Marknadsförings- och försäljningschef Katja Pusta-Ek
tel. (02) 454 5400
katja.pusta-ek@partel.fi

Registrets namn
Pargas Telefon Ab:s kunduppgifts- och marknadsföringsregister.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registret
Personuppgifter samlas in, behandlas och används med deltagarens samtycke för att informera om Pargas Telefon Ab:s tjänster och kampanjer samt för skötsel av kundrelationen.

Registrets informationsinnehåll
Personens förnamn, efternamn, gatuadress, ort, e-postadress, telefonnummer och marknadsföringsrätt samt övriga uppgifter som kunden överlåtit.

Regelmässiga uppgiftskällor
Information samlas in i tävlingar och kampanjer på Pargas Telefon Ab:s hemsida www.partel.fi, per telefon samt muntligt i samband med övrig kundkontakt.

Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Uppgifter utlämnas inte till tredje part. Om en tredje part erbjuder en förmån för besökarregistret och överlåtandet av denna förmån förutsätter tillgång till kundens uppgifter, överlåtes uppgifterna endast för detta ändamål som engångsföreteelse och den tredje parten får inte överlåta uppgifterna vidare.

Principerna för skydd av registret
Besöksregistret upprätthålls som teknisk lagring på Pargas Telefon Ab:s server. Behandlingen av uppgifterna skyddas med användarnamn och lösenord. Registret behandlas endast av personer, till vilkas befattningsbeskrivning behandlingen hör.