VoIP-adapter: installationsanvisningar

Analogadaptern är färdigt konfigurerad av Partel för att användas i Parnet VoIP -tjänsten.

Adaptern är ämnad för bruk med bredband eller motsvarande internet-anslutning för Parnet Samtalsband. Adaptern möjliggör användning av traditionell trådtelefon som IP-telefon.

INSTALLATION

Följ denna bruksanvisning då du tar i bruk adaptern:

1. Koppla telefonen till analogadapterns PHONE 1 -uttag.
2. Koppla ADSL-modemet/FiberHem-adaptern med nätverkskabel till analogadapterns INTERNET-uttag.
3. Anslut den medföljande strömadaptern till analogadapterns Power-uttag.
4. Koppla strömadaptern i vägguttaget. Strömlampan framtill på analogadaptern börjar lysa direkt när adaptern får ström.