Aina

Partel Aina –mobiltelefonanslutning

Till Partel Aina –mobiltelefonanslutningen hör alla de viktigaste egenskaperna och tjänsterna för en mobilanslutning. Den fungerar i det moderna Telia-Sonera mobilnätet i hemlandet samt i de länder i utlandet som är de viktigaste för finländarna.

Partel Aina Tal-, SMS- och Samtalspaket

Partel Aina Tal-, SMS- och Datapaketet har en fast månadsavgift, som innehåller den mängd normalprissatt GPRS-data (dataöverföring) i månaden enligt det paket som man valt.