fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partels bolagsstämma

Partels bolagsstämma

Pargas Telefon Ab – Paraisten Puhelin Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen 15.6.2023 med början klockan 18.00 i Hotell Kalkstrand våning 3, adress Strandvägen 1, Pargas.
På stämman behandlas de ärenden som enligt 12 § bolagsordningen hör till den ordinarie bolagsstämman.
Från och med den 25.5.2023 har aktieägarna möjlighet att granska handlingarna gällande bokslutet och bolagsstämman på bolagets kontor i Pargas, adress Malmgatan 6, Pargas samt på bolagets webbsida.
Deltagande
Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud, bör anmäla om sitt deltagande till bolaget på förhand senast tisdagen 13.6.2023 före klockan 16.00, tfn (02) 4545 400, eller via e-post partel@partel.fi.
Eventuella fullmakter ombeds sändas på adressen Pargas Telefon Ab, Malmgatan 6, 21600 Pargas, så, att dessa anländer senast före utgången av anmälningstiden.
Dividend
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utbetalas för räkenskapsperioden och att vinstmedlen överförs i sin helhet till nästa år.

Pargas, 25.5.2023
PARGAS TELEFON AB – PARAISTEN PUHELIN OY:S FÖRVALTNINGSRÅD