KuituKotiin-liittymän palvelukuvaus

1. Määrittelyt

Luovutuspiste: luovutuspiste on kiinteistön tontin rajalla tai ilmakaapeliverkossa lähimmällä tolpalla, johon Partelilla on asennusoikeus ja joka on riittävän hyväkuntoinen.

Sisäverkon kytkentäpiste: kiinteistön tekninen tila tai muu sopiva paikka johon voidaan asentaa kuituliittymän tarvitsemat mediamuuntimet ja sisäverkon komponentit.

Mediamuunnin: tietoverkkolaite joka muuttaa valokuidusta saatavan valosignaalin sähköiseksi signaaliksi. Mediamuunnin voi hoitaa myös palvelun tai liittymän yhteyden terminoinnin palveluntarjoajan järjestelmiin.

Päätelaite: tietoliikenneyhteyden päässä oleva laite, jonka avulla varsinainen kommunikointi tietoliikenneyhteyden yli tapahtuu.

Aktiivinen asiakas: aktiivisella asiakkaalla tarkoitetaan asiakasta jolla on kuituliitymässä tilattu palvelu/palveluita tai maksaa kuidun ylläpitomaksua. Tilattu palvelu voi olla Partelin tai kolmannen osapuolen toimittama. Mikäli kolmas osapuoli haluaa välittää palveluita asiakkaan liittymään, tulee kolmannella osapuolella ja Partelin välillä olla sopimus palveluiden välittämisestä.

2. Liittymän yleiskuvaus

Parnet KuituKotiin -liittymä (jäljempänä liittymä) on Paraisten Puhelin Oy:n (jäljempänä Partel) kiinteä optiseen tiedonsiirtoon perustuva siirtomedia, jonka kautta asiakkaalle voidaan toimittaa kiinteä laajakaistainen datayhteys sekä puhe- ja kaapelitelevisiopalvelut (jäljempänä palvelut). Liittymä voidaan toimittaa vain alueille joissa on rakennettu valokuituverkko.

3. Liittymän toimitus

Partel toimittaa liittymää varten valokuitukaapelin luovutuspisteeseen. Asiakas vetää kuitukaapelin luovutuspisteestä kiinteistön sisäverkon kytkentäpisteeseen. Kaapelivedon voi myös tilata Partelilta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Asiakkaalle toimitettua valokuitukaapelia ei saa katkaista, liian lyhyttä kaapelia ei voi kytkeä asiakkaan liityntäpisteeseen. Kaapelia ei saa taivuttaa jyrkälle mutkalle eikä sitä saa kolhia tai kiinnittää liian tiukoilla kiinnikkeillä. Asiakkaan tulee kaivaa kaapeli n. 40-70 cm syvyyteen.

Mikäli liittymän toimitus edellyttää verkon rakentamista, on Partelilla oikeus periä liittymis- tai johtomaksun lisäksi tapauskohtainen rakentamismaksu. Liittymän toimittaminen ei edellytä palveluiden tilausta. Liittymän saatavuus ja hinnat saattavat vaihdella alueittain.

Asiakas tilaa liittymän asennuksen Partelilta. Partel toimittaa tarvittavat mediamuuntimet sekä valokuitupäätteet ja -kotelot. Kohteen sisäverkko siihen kuuluvine laitteineen sekä kuituverkon Liittyjän tiloissa sijaitsevat mediamuuntimet ja kuitupäätteet ovat liittyjän omaisuutta ja vastuulla ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Kun liittymä on kytketty, mediamuuntimen yhteys terminoidaan Partelin provisiontijärjestelmään, tällöin liittymään voidaan toimittaa Partelin että muiden palveluntarjoajien palveluita. Asiakas hankkii itse muut tarvittavat verkkolaitteet (esimerkiksi ethernet kytkimet). Kun mediamuunnin on kiinni Partelin kuituverkossa, varataan siitä aina vähintään yksi ethernet-portti Partelin palvelujen tuottamiseen.

Liittymän asentaminen edellyttää että asiakas on asentanut kiinteistöönsä teknisen tilan ja tuonut sinne Partelin luovutuspisteeseen toimittaman valokuitukaapelin. Tekninen tila on oltava kuivassa ja tasalämpöisessä paikassa ja siinä on oltava sähköliitäntä mediamuuntimia varten.

Asiakas vastaa itse sisäverkosta ja sen rakentamisesta sekä liittymään asennetuista päätelaitteista. Asiakas vastaa liittymän päätelaitteiden ja mediamuuntimien tarvitsemasta sähköstä sekä haluttaessa niiden varmistamisesta sähkökatkosten ja ylijännitteiden varalle.

4. Liittymän rajoitukset

Partel vastaa optisesta tiedonsiirtoyhteydestä luovutuspisteeseen asti.
Partel antaa liittymän mediamuuntimille saman takuun kuin laitevalmistaja antaa Partelille.

5. Laskutus ja rahoitusmallit

Asiakas voi hankkia liittymän kulloisenkin Partelin tarjonnan ja voimassa olevan hinnaston mukaan. Liittymä laskutetaan toimituksen jälkeen, mikäli asiakkaan kanssa ei ole muuta sovittu. Liittymään tilattujen palveluiden laskutus tapahtuu kyseisten palveluiden palvelukuvausten mukaan.

Mikäli omistusliittymässä ei ole aktiivisia palveluita, maksaa asiakas liittymän ylläpidosta ylläpitomaksua kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Liittymismaksullinen omistusliittymä on liittyjärahoitteinen kuituliittymä, jolla Kohde saa pysyvän sopimuksen voimassaolo aikaisen oikeuden kuituverkon liityntään. Liittyjällä on oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa Kohteen uudelle omistajalle tai asukkaalle edellyttäen, että siirron saaja kirjallisesti sitoutuu Liittyjän velvoitteisiin ja Yhtiö on saanut selvityksen siirrosta ja saataviensa maksamisesta ja tämä muuten täyttää näissä sopimusehdoissa Liittyjälle asetettavat edellytykset. Kaikki aikaisempaan omistukseen liittyvät maksut on oltava suoritettu ennen liittymän siirtoa uudelle omistajalle.

6. Palvelukuvauksen muuttaminen

Partelilla on oikeus muuttaa tätä palvelukuvausta. Asiakkaalle tiedotetaan muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli palvelukuvausta on muutettu asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla on oikeus yhden (1) kuukauden sisällä ilmoituksesta purkaa palvelua koskeva sopimus.

7. Sopimuksen voimassaolo

Liittymäsopimus on voimassa toistaiseksi ellei toisin kirjallisesti sovita.

Partel ei vastaa siitä kuitutilaajaverkkonsa osasta jossa ei ole aktiivisia asiakkaita. Partelilla on oikeus purkaa kyseinen verkon osa jos se on huonokuntoinen tai kolmas osapuoli edellyttää verkon purkua hallinnoimaltaan alueelta.

Mikäli asiakas haluaa kytkeä uudelleen liittymän alueelle joka on purettu tai niin huonokuntoinen että siinä ei voi välittää palveluita, asiakas maksaa hinnaston mukaisen liittymismaksun sekä mahdolliset rakentamiskulut.

Asiakas voi irtisanoa liittymänsä yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli asiakas haluaa kytkeä uudelleen irtisanotun liittymän, maksaa asiakas hinnaston mukaisen liittymismaksun sekä mahdolliset rakentamiskulut.

8. Varoitukset

Liittymän mukana toimitettavat päätelaitteet voivat sisältää laserlähettimen ja/tai -vastaanottimen. Laitteiden tai kuituliitosten avaaminen voi aiheuttaa silmävaurioita.

Laitteiden ja kuituliitoksien avaamisen saa suorittaa ainoastaan Partelin valtuuttama ammattihenkilö.

9. Muut ehdot

Ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu, sovelletaan tämän liittymän tuottamisessa ja toimittamisessa seuraavia kulloinkin voimassa olevia ehtoja seuraavassa järjestyksessä:

  1. Sopimus ja sen liitteet sekä mahdolliset kampanjaehdot
  2. Palvelukuvaus
  3. Hinnasto
  4. Teleyrityksen yleiset sopimusehdot kuluttajille