KULUTTAJAT | YRITYKSET | TALOYHTIÖT

Partel Internet

  • Nopea ja luotettava internetyhteys
  • Kuitu kotiin
  • Mobiili missä kuljet

Sopimusehdot

Sopimusehdot löytyvät sivulta Asiakaspalvelu -> Info -> Sopimusehdot

KuituHuoneistoon: Palvelukuvaus

1. Palvelun yleiskuvaus

Parnet KuituHuoneistoon on kiinteä laajakaistainen datayhteys Internetiin ja Parnet-tietoverkkoon. Palvelun avulla voidaan käyttää esim. Internetin sisältöpalveluja ja Parnetin sähköposti- ja kotisivupalveluja. Palveluun on saatavissa myös maksullisia lisäpalveluita. Palvelu voidaan toimittaa niihin Paraisten Puhelin Oy:n toimialueella sijaitseviin kotitalouksiin, joilla on käytössään Parnet KuituTaloyhtiöön -liittymä.

Palvelun nopeusvaihtoehdot ja vaihteluvälit:

NopeusVastaanotto (Mbps)Lähetys (Mbps)
10/10 Mbps5-105-10
50/10 Mbps25-505-10
100/20 Mbps50-10010-20
200/50 Mbps100-20025-50

Palvelun tiedonsiirtonopeus mitataan asiakkaan liityntäpisteen ja Partelin verkossa sijaitsevan mittauspisteen välillä.

2. Palvelun ominaisuudet

Palveluun sisältyy maksimissaan 5 vaihtuvaa julkista IP-osoitetta. Asiakaslaite saa osoitteen käyttöönsä määräajaksi. Palveluun sisältyy tarvittaessa myös 5 kpl sähköpostiosoitetta (500 Mt) ja 500 Mt levytilaa kotisivuille.

3. Palvelun toimitus

Palvelu voidaan toimittaa niille asiakkaille, joilla on käytössään KuituTaloyhtiöön –liittymä. Palvelun saatavuus, hinnat ja nopeudet voivat vaihdella alueittain. Asiakas vastaa itse palveluun liitetystä päätelaitteesta.

4. Palvelun asennus ja käyttöönoton edellytykset

Palvelun käyttöä varten tarvitaan tietokone jossa on verkkokortti ja tarvittavat ohjelmistot sekä palomuuri- ja virustorjuntaohjelmisto. Taloyhtiön sisäverkon tyypistä riippuen tarvitaan lisäksi joko vdsl2 modeemi tai muu päätelaite. Tiedon oikeasta päätelaitteesta saa Partelin asiakaspalvelusta. Edellä mainittujen laitteiden hankinta, asennus ja ohjelmointi on asiakkaan vastuulla. Palveluun on mahdollista tilata maksullinen asennuspalvelu. Partel ei vastaa asiakkaan itse hankkimien välineiden toimivuudesta ja yhteensopivuudesta palvelun kanssa. Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan palveluun ja käyttää palvelua omalla vastuullaan.

5. Palvelun rajoitukset

Palvelun nopeusvaihtoehdot ovat teoreettisia enimmäisnopeuksia. Palvelun todellinen nopeus ja palvelun laatutaso voi vaihdella verkon ruuhkaisuuden, asiakaslaitteiston sekä muiden vastaavien seikkojen mukaan. Myös esim. langattoman verkkoyhteyden käyttö, palomuuri- ja virustorjuntaohjelmat sekä muiden käytössä olevien ohjelmien kuormitus vaikuttaa nopeuteen.

Palvelun avulla voi lähettää sähköpostia ainoastaan Parnet sähköpostipalvelimien kautta. Vapaa liikennöinti portin 25 kautta on estetty. Partelilla on oikeus suodattaa sähköpostiliikennettä tietoturvan kulloinkin edellyttämässä laajuudessa. Esimerkiksi yksittäisen viestin vastaanottajamäärää tai vuorokaudessa lähetettävien viestien kokonaismäärää voidaan rajoittaa. Suodatuksella voidaan rajoittaa myös viruksia ja/tai roskapostia sisältäviä viestejä. Suodatuksen yhteydessä voi kuitenkin suodattua myös muita viestejä. Partel ei ole korvausvelvollinen suodatustoimien poistamien viestien aiheuttamista vahingoista.

6. Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa itse palvelun käytön edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan ATK-verkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä palvelun tietoturvasta ja siihen liittyvistä turvamekanismeista. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen viruksien aiheuttamista vahingoista myös toimittajalle tai kolmannelle. Jos asiakas ilmoittaa toimittajalle palvelun tai toimittajan tietoliikenneverkon viasta, joka sittemmin ilmenee aiheutuvan asiakkaan omista välineistä tai tietojärjestelmästä, on asiakas korvausvelvollinen toimittajalle aiheutuneista kuluista.

Jos asiakas käyttää tai sallii palvelua käytettävän lain tai hyvän tavan vastaisesti ja se vahingoittaa toimittajaa, asiakas vastaa toimittajalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa toimittajalle, toimittajan käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, viestintäverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava toimittajalle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu korvaamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston toimittajan verkkoon yhteensopimattomuuden vuoksi.

Jos kolmas osapuoli käynnistää toimittajaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin toimittajaa vastaan asiakkaan toiminnan takia, asiakas vastaa tästä toimittajalle aiheutuvista kustannuksista.

Jos toimittaja joutuu asiakkaasta johtuvasta syystä vahingonkorvausvelvolliseksi kolmanteen nähden, on asiakas velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon toimittajalle.

7. Tietoturva

Asiakas vastaa itse käyttämiensä laitteiden (tietokone ja reititin tai vastaava päätelaite) ja tietoliikenteen tietoturvasta. Palvelun tarjoama tietoliikenneyhteys on salaamaton, joten kolmas osapuoli voi saada selville palvelun kautta välitettävän tiedon. Avoimen Internetin käyttöön liittyy riskejä, kuten virukset, haittaohjelmat ja tietojen kalastelu. Nämä riskit voivat vaarantaa tietokoneella olevien ja Internetin välityksellä välitettyjen tietojen luottamuksellisuuden ja käytettävyyden. Riskejä vastaan voi suojautuminen edellyttää virustorjunta- ja palomuuriohjelmien tai palveluiden käyttöä ja käytössä olevien laitteiden tietoturvasta ja päivityksistä huolehtimista. Lisätietoja Internetin tietoturvariskeistä ja suojautumisesta löytyy osoitteessa www.tietoturvaopas.fi.

8. Laskutus ja sopimuksen voimassaoloaika

Laskutus tapahtuu yhden (1) kuukauden jaksoissa. Kuukausiveloitteisissa palveluissa kuukausimaksu laskutetaan etukäteen ja käyttöön perustuvissa maksuissa jälkikäteen yhden kuukauden jaksoissa. Kertaluonteiset maksut veloitetaan etukäteen. Partelilla on oikeus muuttaa laskutusjaksoja. Sopimus voidaan tehdä määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana. Määräaikainen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana määräajan jälkeen, jos sitä ei irtisanota. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa Paraisten Puhelin Oy:n viestintäpalveluiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

9. Palvelukuvauksen muuttaminen

Partelilla on oikeus muuttaa tätä palvelukuvausta. Asiakkaalle tiedotetaan muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli palvelukuvausta on muutettu asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla on oikeus yhden (1) kuukauden sisällä ilmoituksesta purkaa palvelua koskeva sopimus.

10. Muut ehdot

Ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu, sovelletaan tämän palvelun tuottamisessa ja toimittamisessa seuraavia kulloinkin voimassa olevia ehtoja seuraavassa järjestyksessä: palvelusopimusta, palvelun hinnastoa, palvelukuvausta ja Paraisten Puhelin Oy:n viestintäpalveluiden yleisiä sopimusehtoja kuluttajille.