KULUTTAJAT | YRITYKSET | TALOYHTIÖT

Partel Internet

  • Nopea ja luotettava internetyhteys
  • Kuitu kotiin
  • Mobiili missä kuljet

Langattoman verkon eli WiFi:n käyttöönotto

Langaton verkko eli WiFi*-verkko on kätevä tapa käyttää Kuitukaistaasi. Sen avulla pääset nettiin kännykällä, tabletilla tai tietokoneella ilman verkkojohtoa ja voit surffata koko langattoman kotiverkkosi kantavuusalueella. Huomioithan kuitenkin, että WiFi-verkko ei ole osa toimittamaamme laajakaistayhteyttä vaan kyseessä on oma sisäverkkosi.

Laitteen yhdistäminen langattomaan verkkoon

Kuitupäätelaitteissa joihin KuituKotiin-yhteys kytketään ei ole WiFi-toimintoa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden kodissasi, vaan tarvitset WiFi-verkkoa varten erillisen WiFi-reitittimen tai -tukiaseman. Usein tietokone tai muu laite löytää useamman langattoman verkon, jolloin käyttäjän on tiedettävä oman salatun verkkonsa nimi (SSID) ja salasana (WPA-avain). Nämä on merkitty reitittimeen tai tukiasemaan.

Kytke tietokoneesi oikeaan langattomaan verkkoon valitsemalla se ja klikkaamalla ”yhdistä”.

Tämän jälkeen laitteesi pyytää verkon salasanaa (WPA-avain). Kun oikea salasana on syötetty, yhdistyy laitteesi modeemisi langattomaan verkkoon. Huomaa, että salasana voi sisältää sekä numeroita että isoja ja pieniä kirjaimia, jotka tulee kirjoittaa täsmälleen oikein.

Langattoman verkon nopeus

Langattomasti ei toistaiseksi pysty saavuttamaan huippunopeuksia. Jos haluat käyttää Kuitukaistaasi maksiminopeudella ja pienimmillä mahdollisella vasteajalla, tulee sinun kytkeä tietokoneesi suoraan modeemiin RJ45-verkkojohdolla.

Langattoman verkon siirtonopeus vaihtelee ja se on riippuvainen monesta eri tekijästä. Nopeuteen vaikuttavat mm. modeemin ja käyttämäsi laitteen tekniikka ja etäisyys sekä ympäristö. Modeemeissa, tukiasemissa, vahvistimissa ja reitittimissä ilmoitetut nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia. WiFi-verkon nopeuteen ja toimivuuteen vaikuttavat myös lähistöllä olevien langattomien verkkojen määrä ja käytössä olevat lähetyskanavat.

Modeemin tai tukiaseman sijoittelu

Jotta langattoman verkkosi kantavuus ja nopeus olisivat mahdollisimman hyvät, valitse reitittimesi tai tukiasemasi paikka oikein.

Ota paikkaa valitessasi huomioon mm. seuraavat asiat:

  • Jokainen este heikentää signaalin kantavuutta. Se kulkeutuu ovien, ikkunoiden ja kevyempien seinärakenteiden läpi, mutta ne vaimentavat signaalia.
  • Myös jotkin kodin elektroniikkalaitteet kuten tietokoneet, mokkulat, mikroaaltouunit, viihde-elektroniikka ja energiansäästölamput voivat aiheuttaa häiriöitä.
  • Metalli, betoni, tiili, kivi ja hirsi estävät signaalin kulun usein kokonaan.
  • Tukiasema kannattaa sijoittaa mahdollisimman keskeiselle paikalle ja mielellään korkealle, jotta signaali ulottuu koko asuntoon.
  • Hankalissa tapauksissa ratkaisu löytyy yleensä käyttämällä lisäantenneja tai -tukiasemia.

Langattoman verkon ongelmat

WiFi-yhteys on hyvin altis käyttöympäristön häiriöille ja syy huonoon toimivuuteen on yleensä modeemin ja tietokoneen välinen liian heikko signaali. WiFi-signaalin voimakkuuteen vaikuttaa eniten modeemin ja tietokoneen välinen etäisyys ja käytetty WiFi-kanava. Ihan ensimmäiseksi kannattaa testata toimivuutta lähempänä modeemia.

Jos langaton yhteytesi pätkii tai on hidas reitittimen tai tukiaseman hyvästä sijoittelusta huolimatta, yritä korjata yhteyttä seuraavasti.

Käynnistä reititin uudelleen

Ensimmäiseksi kannattaa reitin ja mahdolliset tukiasemat käynnistää uudelleen. Mikäli reititin on ollut yhtäjaksoisesti päällä hyvin pitkään, saattaa se ”jumittaa”. Yleensä tämä johtuu reitittimen muistin loppumisesta. Käynnistä reititin uudelleen ottamalla laitteesta virtajohto irti n. 10 sekunnin ajaksi ja kytkemällä johto sen jälkeen takaisin. Varmista, että reititin on sammuksissa tarpeeksi pitkään, jotta jännite ehtii varmasti poistumaan laitteesta.

Vaihda taajuus

Uusimmat reitittimemme/tukiasemamme tukevat sekä 2,4 että 5 GHz:n taajuuksia. 2,4 GHz on yleisin asetus ja taajuus on usein esim. kerrostaloissa hyvinkin runsaassa käytössä. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä, nopeuden laskua tai muuta yhteyden heikkenemistä. Parhaimmillaan 5 GHz taajuuden käyttö nopeuttaa langatonta yhdeyttä huomattavasti, mutta toisaalta verkon kantavuus heikkenee, koska 5 GHz ei läpäise materiaaleja yhtä hyvin kuin 2,4 GHz.

Jos laitteesi, kuten uusimmat kannettavat tietokoneet, puhelimet ja tabletit tukevat 5 GHz-taajuutta, kannattaa se ottaa käyttöön.

Vaihda WiFi-kanavaa

Kodin muut elektroniikkalaitteet ja kerrostaloissa naapureiden reitittimet tai tukiasemat saattavat aiheuttaa hidastumista ja pätkimistä WiFi-signaalille. Tällöin voit hakea parempaa WiFi-kanavaa manuaalisesti.

Toimittamissamme kuitupäätelaitteissa WiFi-kanava on oletuksena automaattivalinnalla, eli modeemi vaihtaa kanavaa koko ajan ruuhkattomimmalle taajuudelle. Kanavan ruuhkaisuutta aiheuttavat mm. naapurissa olevat muut WiFi-reitittimet tai -tukiasemat.

Kaikki WiFi-verkkoa käyttävät laitteet (tietokoneet, tabletit, puhelimet) eivät välttämättä osaa käsitellä automaattista kanavavalintaa oikein, joten kokeile ensin WiFi-kanavan kiinnittämistä jollekin tietylle kanavalle. Käytä esimerkiksi kanavaa 11, joka on häiriösietoisin johtuen korkeammasta taajuudesta.

Jos kanava 11 ei poista yhteyden pätkimistä, kokeile seuraavaksi kanavaa 10, sen jälkeen kanavaa 9 jne., itselläsi parhaiten toimivan kanavan löytämiseksi.

Päivitä tietokoneen Wifi-ajurit

Ongelmia langattomaan yhteyteen voivat aiheuttaa myös tietokoneen WiFi-sovittimen käytössä olevat liian vanhat ajurit. WiFi-sovitin ei tällöin välttämättä osaa keskustella reitittimen kanssa oikein. Tarkista WiFi-sovittimesi ajurit Windowsin laitehallinnasta ja varmista sen jälkeen laitevalmistajan sivuilta, että käytössäsi on varmasti uusimmat WiFi-sovittimellesi tarjolla olevat ajurit. Jos ei ole, lataa uudet ajurit laitevalmistajan sivuilta ja asenna ne käyttöösi.

*Wifi ja WLAN termejä käytetään kun kyseessä on langaton verkko.