KULUTTAJAT | YRITYKSET | TALOYHTIÖT

Partel Internet

  • Nopea ja luotettava internetyhteys
  • Kuitu kotiin
  • Mobiili missä kuljet

Kuitukaistan palvelukuvaus

Sopimusehdot löytyvät sivulta Asiakaspalvelu -> Info -> Sopimusehdot

KuituKotiin-liittymän palvelukuvaus

1. Määrittelyt

Luovutuspiste: luovutuspiste on kiinteistön tontin rajalla tai ilmakaapeliverkossa lähimmällä tolpalla, johon Partelilla on asennusoikeus ja joka on riittävän hyväkuntoinen.

Sisäverkon kytkentäpiste: kiinteistön tekninen tila tai muu sopiva paikka johon voidaan asentaa kuituliittymän tarvitsemat mediamuuntimet ja sisäverkon komponentit.

Mediamuunnin: tietoverkkolaite joka muuttaa valokuidusta saatavan valosignaalin sähköiseksi signaaliksi. Mediamuunnin voi hoitaa myös palvelun tai liittymän yhteyden terminoinnin palveluntarjoajan järjestelmiin.

Päätelaite: tietoliikenneyhteyden päässä oleva laite, jonka avulla varsinainen kommunikointi tietoliikenneyhteyden yli tapahtuu.

Aktiivinen asiakas: aktiivisella asiakkaalla tarkoitetaan asiakasta jolla on kuituliitymässä tilattu palvelu/palveluita tai maksaa kuidun ylläpitomaksua. Tilattu palvelu voi olla Partelin tai kolmannen osapuolen toimittama. Mikäli kolmas osapuoli haluaa välittää palveluita asiakkaan liittymään, tulee kolmannella osapuolella ja Partelin välillä olla sopimus palveluiden välittämisestä.

2. Liittymän yleiskuvaus

Parnet KuituKotiin -liittymä (jäljempänä liittymä) on Paraisten Puhelin Oy:n (jäljempänä Partel) kiinteä optiseen tiedonsiirtoon perustuva siirtomedia, jonka kautta asiakkaalle voidaan toimittaa kiinteä laajakaistainen datayhteys sekä puhe- ja kaapelitelevisiopalvelut (jäljempänä palvelut). Liittymä voidaan toimittaa vain alueille joissa on rakennettu valokuituverkko.

3. Liittymän toimitus

Partel toimittaa liittymää varten valokuitukaapelin luovutuspisteeseen. Asiakas vetää kuitukaapelin luovutuspisteestä kiinteistön sisäverkon kytkentäpisteeseen. Kaapelivedon voi myös tilata Partelilta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Asiakkaalle toimitettua valokuitukaapelia ei saa katkaista, liian lyhyttä kaapelia ei voi kytkeä asiakkaan liityntäpisteeseen. Kaapelia ei saa taivuttaa jyrkälle mutkalle eikä sitä saa kolhia tai kiinnittää liian tiukoilla kiinnikkeillä. Asiakkaan tulee kaivaa kaapeli n. 40-70 cm syvyyteen.

Mikäli liittymän toimitus edellyttää verkon rakentamista, on Partelilla oikeus periä liittymis- tai johtomaksun lisäksi tapauskohtainen rakentamismaksu. Liittymän toimittaminen ei edellytä palveluiden tilausta. Liittymän saatavuus ja hinnat saattavat vaihdella alueittain.

Asiakas tilaa liittymän asennuksen Partelilta. Partel toimittaa tarvittavat mediamuuntimet sekä valokuitupäätteet ja -kotelot. Kohteen sisäverkko siihen kuuluvine laitteineen sekä kuituverkon Liittyjän tiloissa sijaitsevat mediamuuntimet ja kuitupäätteet ovat liittyjän omaisuutta ja vastuulla ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Kun liittymä on kytketty, mediamuuntimen yhteys terminoidaan Partelin provisiontijärjestelmään, tällöin liittymään voidaan toimittaa Partelin että muiden palveluntarjoajien palveluita. Asiakas hankkii itse muut tarvittavat verkkolaitteet (esimerkiksi ethernet kytkimet). Kun mediamuunnin on kiinni Partelin kuituverkossa, varataan siitä aina vähintään yksi ethernet-portti Partelin palvelujen tuottamiseen.

Liittymän asentaminen edellyttää että asiakas on asentanut kiinteistöönsä teknisen tilan ja tuonut sinne Partelin luovutuspisteeseen toimittaman valokuitukaapelin. Tekninen tila on oltava kuivassa ja tasalämpöisessä paikassa ja siinä on oltava sähköliitäntä mediamuuntimia varten.

Asiakas vastaa itse sisäverkosta ja sen rakentamisesta sekä liittymään asennetuista päätelaitteista. Asiakas vastaa liittymän päätelaitteiden ja mediamuuntimien tarvitsemasta sähköstä sekä haluttaessa niiden varmistamisesta sähkökatkosten ja ylijännitteiden varalle.

4. Liittymän rajoitukset

Partel vastaa optisesta tiedonsiirtoyhteydestä luovutuspisteeseen asti.
Partel antaa liittymän mediamuuntimille saman takuun kuin laitevalmistaja antaa Partelille.

5. Laskutus ja rahoitusmallit

Asiakas voi hankkia liittymän kulloisenkin Partelin tarjonnan ja voimassa olevan hinnaston mukaan. Liittymä laskutetaan toimituksen jälkeen, mikäli asiakkaan kanssa ei ole muuta sovittu. Liittymään tilattujen palveluiden laskutus tapahtuu kyseisten palveluiden palvelukuvausten mukaan.

Mikäli omistusliittymässä ei ole aktiivisia palveluita, maksaa asiakas liittymän ylläpidosta ylläpitomaksua kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Liittymismaksullinen omistusliittymä on liittyjärahoitteinen kuituliittymä, jolla Kohde saa pysyvän sopimuksen voimassaolo aikaisen oikeuden kuituverkon liityntään. Liittyjällä on oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa Kohteen uudelle omistajalle tai asukkaalle edellyttäen, että siirron saaja kirjallisesti sitoutuu Liittyjän velvoitteisiin ja Yhtiö on saanut selvityksen siirrosta ja saataviensa maksamisesta ja tämä muuten täyttää näissä sopimusehdoissa Liittyjälle asetettavat edellytykset. Kaikki aikaisempaan omistukseen liittyvät maksut on oltava suoritettu ennen liittymän siirtoa uudelle omistajalle.

6. Palvelukuvauksen muuttaminen

Partelilla on oikeus muuttaa tätä palvelukuvausta. Asiakkaalle tiedotetaan muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli palvelukuvausta on muutettu asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla on oikeus yhden (1) kuukauden sisällä ilmoituksesta purkaa palvelua koskeva sopimus.

7. Sopimuksen voimassaolo

Liittymäsopimus on voimassa toistaiseksi ellei toisin kirjallisesti sovita.

Partel ei vastaa siitä kuitutilaajaverkkonsa osasta jossa ei ole aktiivisia asiakkaita. Partelilla on oikeus purkaa kyseinen verkon osa jos se on huonokuntoinen tai kolmas osapuoli edellyttää verkon purkua hallinnoimaltaan alueelta.

Mikäli asiakas haluaa kytkeä uudelleen liittymän alueelle joka on purettu tai niin huonokuntoinen että siinä ei voi välittää palveluita, asiakas maksaa hinnaston mukaisen liittymismaksun sekä mahdolliset rakentamiskulut.

Asiakas voi irtisanoa liittymänsä yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli asiakas haluaa kytkeä uudelleen irtisanotun liittymän, maksaa asiakas hinnaston mukaisen liittymismaksun sekä mahdolliset rakentamiskulut.

8. Varoitukset

Liittymän mukana toimitettavat päätelaitteet voivat sisältää laserlähettimen ja/tai -vastaanottimen. Laitteiden tai kuituliitosten avaaminen voi aiheuttaa silmävaurioita.

Laitteiden ja kuituliitoksien avaamisen saa suorittaa ainoastaan Partelin valtuuttama ammattihenkilö.

9. Muut ehdot

Ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu, sovelletaan tämän liittymän tuottamisessa ja toimittamisessa seuraavia kulloinkin voimassa olevia ehtoja seuraavassa järjestyksessä:

  1. Sopimus ja sen liitteet sekä mahdolliset kampanjaehdot
  2. Palvelukuvaus
  3. Hinnasto
  4. Teleyrityksen yleiset sopimusehdot kuluttajille
Kuitukaistan palvelukuvaus

1. Palvelun yleiskuvaus

Parnet Kuitukaista on kiinteä laajakaistainen datayhteys Internetiin ja Parnet-tietoverkkoon. Palvelun avulla voidaan käyttää esim. Internetin sisältöpalveluja ja Parnetin sähköposti- ja kotisivupalveluja. Palveluun on saatavissa myös maksullisia lisäpalveluita. Palvelu voidaan toimittaa niihin Paraisten Puhelin Oy:n toimialueella sijaitseviin kotitalouksiin, joissa on Parnet Kuitukotiin -liittymä.

Tjänstens hastighetsalternativ och variationsintervall:

NopeusVastaanotto (Mbps)Lähetys (Mbps)
100/20 Mbps50-10010-20
200/50 Mbps100-20025-50
500/100 Mbps250-50050-100

Palvelun tiedonsiirtonopeus mitataan asiakkaan liityntäpisteen ja Partelin verkossa sijaitsevan mittauspisteen välillä.

2. Palvelun ominaisuudet

Palveluun sisältyy maksimissaan 5 vaihtuvaa julkista IP-osoitetta. Asiakaslaite saa osoitteen käyttöönsä määräajaksi. Palveluun sisältyy tarvittaessa myös 5 kpl sähköpostiosoitetta (500 Mt) ja 500 Mt levytilaa kotisivuille.

3. Palvelun toimitus

Palvelu voidaan toimittaa niille asiakkaille, joilla on Parnet KuitKotiin -liittymä. Palvelun saatavuus, hinnat ja nopeudet voivat vaihdella alueittain. Asiakas vastaa itse kiinteistön sisäverkon laadusta ja palveluun liitetystä päätelaitteesta.

 4. Palvelun asennus ja käyttöönoton edellytykset

Palvelun käyttöä varten tarvitaan tietokone jossa on verkkokortti ja tarvittavat ohjelmistot sekä palomuuri- ja virustorjuntaohjelmisto. Näiden hankinta, asennus ja ohjelmointi on asiakkaan vastuulla. Palveluun on mahdollista tilata maksullinen asennuspalvelu. Partel ei vastaa asiakkaan itse hankkimien välineiden toimivuudesta ja yhteensopivuudesta palvelun kanssa. Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan palveluun ja käyttää palvelua omalla vastuullaan.

5. Palvelun rajoitukset

Palvelun nopeusvaihtoehdot ovat teoreettisia enimmäisnopeuksia. Palvelun todellinen nopeus ja palvelun laatutaso voi vaihdella verkon ruuhkaisuuden, asiakaslaitteiston sekä muiden vastaavien seikkojen mukaan. Myös esim. langattoman verkkoyhteyden käyttö, palomuuri- ja virustorjuntaohjelmat sekä muiden käytössä olevien ohjelmien kuormitus vaikuttaa nopeuteen.

Palvelun avulla voi lähettää sähköpostia ainoastaan Parnet sähköpostipalvelimien kautta. Vapaa liikennöinti portin 25 kautta on estetty. Partelilla on oikeus suodattaa sähköpostiliikennettä tietoturvan kulloinkin edellyttämässä laajuudessa. Esimerkiksi yksittäisen viestin vastaanottajamäärää tai vuorokaudessa lähetettävien viestien kokonaismäärää voidaan rajoittaa. Suodatuksella voidaan rajoittaa myös viruksia ja/tai roskapostia sisältäviä viestejä. Suodatuksen yhteydessä voi kuitenkin suodattua myös muita viestejä. Partel ei ole korvausvelvollinen suodatustoimien poistamien viestien aiheuttamista vahingoista.

6. Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa itse palvelun käytön edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan ATK-verkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä palvelun tietoturvasta ja siihen liittyvistä turvamekanismeista. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen viruksien aiheuttamista vahingoista myös toimittajalle tai kolmannelle. Jos asiakas ilmoittaa toimittajalle palvelun tai toimittajan tietoliikenneverkon viasta, joka sittemmin ilmenee aiheutuvan asiakkaan omista välineistä tai tietojärjestelmästä, on asiakas korvausvelvollinen toimittajalle aiheutuneista kuluista.

Jos asiakas käyttää tai sallii palvelua käytettävän lain tai hyvän tavan vastaisesti ja se vahingoittaa toimittajaa, asiakas vastaa toimittajalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa toimittajalle, toimittajan käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, viestintäverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava toimittajalle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu korvaamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston toimittajan verkkoon yhteensopimattomuuden vuoksi.

Jos kolmas osapuoli käynnistää toimittajaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin toimittajaa vastaan asiakkaan toiminnan takia, asiakas vastaa tästä toimittajalle aiheutuvista kustannuksista.
Jos toimittaja joutuu asiakkaasta johtuvasta syystä vahingonkorvausvelvolliseksi kolmanteen nähden, on asiakas velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon toimittajalle.

7. Tietoturva

Asiakas vastaa itse käyttämiensä laitteiden (tietokone ja reititin tai vastaava päätelaite) ja tietoliikenteen tietoturvasta. Palvelun tarjoama tietoliikenneyhteys on salaamaton, joten kolmas osapuoli voi saada selville palvelun kautta välitettävän tiedon. Avoimen Internetin käyttöön liittyy riskejä, kuten virukset, haittaohjelmat ja tietojen kalastelu. Nämä riskit voivat vaarantaa tietokoneella olevien ja Internetin välityksellä välitettyjen tietojen luottamuksellisuuden ja käytettävyyden. Riskejä vastaan voi suojautuminen edellyttää virustorjunta- ja palomuuriohjelmien tai palveluiden käyttöä ja käytössä olevien laitteiden tietoturvasta ja päivityksistä huolehtimista. Lisätietoja Internetin tietoturvariskeistä ja suojautumisesta löytyy osoitteessa www.tietoturvaopas.fi.

8. Laskutus ja sopimuksen voimassaoloaika

Laskutus tapahtuu kahden (2) kuukauden jaksoissa. Kuukausiveloitteisissa palveluissa kuukausimaksu laskutetaan etukäteen ja käyttöön perustuvissa maksuissa jälkikäteen kahden kuukauden jaksoissa. Kertaluonteiset maksut veloitetaan etukäteen. Partelilla on oikeus muuttaa laskutusjaksoja. Sopimus voidaan tehdä määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana. Määräaikainen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana määräajan jälkeen, jos sitä ei irtisanota. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa Paraisten Puhelin Oy:n viestintäpalveluiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

9. Palvelukuvauksen muuttaminen

Partelilla on oikeus muuttaa tätä palvelukuvausta. Asiakkaalle tiedotetaan muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli palvelukuvausta on muutettu asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla on oikeus yhden (1) kuukauden sisällä ilmoituksesta purkaa palvelua koskeva sopimus.

10. Muut ehdot

Ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu, sovelletaan tämän palvelun tuottamisessa ja toimittamisessa seuraavia kulloinkin voimassa olevia ehtoja seuraavassa järjestyksessä: palvelusopimusta, palvelun hinnastoa, palvelukuvausta ja Paraisten Puhelin Oy:n viestintäpalveluiden yleisiä sopimusehtoja kuluttajille.