KULUTTAJAT | YRITYKSET | TALOYHTIÖT

Partel Puhelin

Sopimusehdot

Sopimusehdot löytyvät sivulta Asiakaspalvelu -> Info -> Sopimusehdot

Partel KotiPuhelin palvelukuvaus

  1. Yleiskuvaus

Partel Kotipuhelin (jäljempänä Puhepalvelu) on Paraisten Puhelin Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja)
tuottama palvelu, joka mahdollistaa puheluiden soittamisen ja vastaanottamisen Palveluntarjoajan
02-suunnan puhelinnumerolla perinteistä lankapuhelinkonetta muistuttavaa GSM pöytäpuhelinta käyttäen.
Puhepalvelu on toteutettu matkapuhelintekniikalla.

Palvelun kulloinkin voimassa olevat hinnat löytyvät hinnastoista Palveluntarjoajan verkkosivuilta ja/tai
myymälästä. Palvelu on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille.

  1. Palvelukomponentit

2.1 Puhepalvelu

Puhepalvelun kautta voi soittaa sekä kotimaan- että ulkomaanpuheluja perinteisen puhelinverkon
lankapuhelimiin, matkapuhelimiin, muille Puhepalvelun käyttäjille sekä muihin yleisen televerkon
puhelinliittymiin. Puhepalvelulla voi myös ottaa vastaan puheluja. Puhepalvelu toimii Suomessa,
matkapuhelinoperaattori DNA:n kuuluvuuden puitteissa. Puhepalvelu ei toimi lainkaan Ahvenanmaalla
eikä ulkomailla, s.o. jos laitteisto viedään maan rajojen ulkopuolelle.

Puhepalvelun kuukausimaksut sekä puheluveloitukset on listattu erillisessä hinnastodokumenteissa,
jotka ovat saatavana palveluntarjoajalta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Puhepalvelun
hintoja yleisten kuluttajasopimusehtojen mukaisesti.

Puhepalvelu on tarkoitettu käytettäväksi joko lankapuhelinsovittimen tai GSM-matka tai GSM-pöytäpuhelimen kanssa.

2.1.1 Puhepalvelun rajoitukset

Mitkään puhelinverkon lisä- ja erityislaitteet kuten faksit, valinnaisen datayhteyden modeemit,
hissipuhelimet, erilliset puhelinvastaajat, ulkokellot, maksupuhelimet, hälytyslaitteet, turvapuhelimet
jne. eivät toimi Puhepalvelussa. Puhepalvelu ei toimi lainkaan ulkomailla eikä Ahvenanmaalla.
Puhepalvelusta voi soittaa hätäpuheluita. Hätäpuhelu ohjautuu aina asiakkaan sijaintikuntaa lähinnä
sijaitsevaan hätäkeskukseen. Hätäpuheluiden soittaminen ei toimi ulkomailla.

Puhepalvelu käyttää DNAn matkapuhelinverkkoa puheluiden välittämiseen. Käyttäjän tulee
varmistua että matkapuhelinverkon kuuluvuus on riittävä aiotulla käyttöpaikalla.

Jos lankapuhelinsovitin ei saa verkkovirtaa, Puhepalvelu ei enää toimi eikä sillä voi soittaa edes
hätäpuheluita. Hanki tarvittaessa keskeytymättömän virransyötön laitteisto (UPS), tai käytä
puhepalvelua akkukäyttöisellä matkapuhelimella.

Tietyt perinteisen lankapuhelinverkon lisätoiminteet eivät välttämättä toimi Puhepalvelussa, näitä
ovat mm. koputus, kuumalinja, puhelinverkon vastaajalaite ja pikavalinnat, ensisijaisverkon
sopimukset (ns. kotisopimus), soittajan numeron näyttö, jne. Aiempi mahdollinen lankapuhelinverkon
vastaaja jää pois käytöstä, sen sisältämiä viestejä ei voida enää siirtää muuhun palveluun.

Laitteistoa voidaan siirtää itse Suomen alueella, tähän ei tarvita Palveluntarjoajan toimenpiteitä.

Omalla kotialueella puhepalvelusta ulospäin soitettaessa ei tarvitse valita suuntanumeroa, esim.
paikallispuheluita tai telealuepuheluita soitettaessa. Järjestelmä lisää valitun numeron eteen
suuntanumeron, joka on sama kuin oman liittymän suuntanumeron.

Automaattinen suuntanumeron valinta perustuu oman numeron suuntanumeroon, ei puhelimen
sijaintiin. Jos puhelimen kanssa siirrytään toiselle telealueelle (esim 08 Oulu), siellä on aina valittava
paikallinen suuntanumero numerovalinnan eteen myös paikallisiin numeroihin soitettaessa.

Matkapuhelinverkon lisäominaisuuksia kuten datasiirto, teksti- ja kuvaviestit tms. ei tueta lainkaan.

Palvelupuheluita rajoitetaan Suomen maksupalvelulain mukaisesti, yksittäisen palvelupuhelun
maksimiveloitus on 50€ ja kaikkien palvelupuheluiden maksimiveloitus on 250 € kuukaudessa.
Rajojen tultua täyteen palvelupuheluita rajoitetaan loppukuun ajan. Rajoitukset poistuvat
automaattisesti kuukauden vaihtuessa.

2.2 Puhelinnumerot

Puhepalvelu pitää sisällään yleisen televerkon numeroinnin mukaisen puhelinnumeron jonka kautta
muut yleisen televerkon käyttäjät voivat soittaa puheluita puhepalvelun käyttäjälle.
Asiakas voi säilyttää vanhan lankaliittymänumeronsa, Palveluntarjoaja siirtää sen Puhepalvelun
puhelinnumeroksi. Tarvittaessa Palveluntarjoaja luovuttaa omasta numeroavaruudestaan kokonaan
uuden puhelinnumeron asiakkaan käyttöön.

Puhepalveluun sisältyy yksi puhelinnumero. Numero näkyy tavallisen lankapuhelinnumeron tapaan sekä
numerotiedusteluihin että puhelinluettelopalveluihin. Puheluita soitettaessa Puhepalvelusta välittyy
vastaanottajalle lankapuhelinnumero. Puhepalvelun käyttäjälle soitetaan lankapuhelinnumerolla,
paikallisesti myös ilman suuntanumeroa.

Puhepalvelu mahdollistaa salaisen puhelinnumeron käytön. Tämä pitää erikseen tilata Puhepalvelun
tilauksen yhteydessä, tai valita erikseen puhelua soitettaessa.

2.3 Tilaajatoiminteet

Puhepalvelu tukee seuraavia toiminteita:

• Välitön soitonsiirto
• Soitonsiirto, kun puhelimeen ei vastata
• Soitonsiirto, kun puhelin ei ole verkossa
• Soitonsiirto, kun puhelin on varattu
• Puheluestot
• Koputus
• Välipuhelu
• Puhelukohtainen numeronäytön esto
• Salainen numero
• Numeronäyttö
• Ryhmäpuhelu

2.4 Vastaaja

Puhepalveluun on mahdollista aktivoida vastaaja. Vastaaja voi olla perinteinen vastaaja tai vastaajan
viestit voidaan välittää asiakkaan sähköpostiin. Perinteisen vastaajan rajoitteena on maksimissaan 25
kappaletta viestejä vastaajassa. Asiakkaan tulee itse huolehtia vastaajaviestin poistamisesta,
järjestelmä ei automaattisesti poista kuunneltuja viestejä. Mikäli vastaajan viestimäärä ylittää rajan,
uusia viestejä ei enää voida tallentaa.

Palvelu on erikseen tilattava maksullinen lisäpalvelu.

2.4 Lankapuhelinsovitin tai muu päätelaite

Puhepalvelu on teknisesti toteutettu matkapuhelinverkon kautta, sen käyttäminen edellyttää joko GSM-
matkapuhelinta, GSM pöytäpuhelinta, tai erillistä matkapuhelinverkon lankapuhelinsovitinta (GSM PSTN Gateway).
Jälkimmäinen mahdollistaa asiakkaan vanhan lankapuhelimen käyttämisen puhepalvelussa, edellyttäen
että lankapuhelin toimii äänitaajuusvalinnoilla (DTMF). Kiekko- eli impulssivalintaa ei tueta nykyisin
markkinoilla olevissa lankapuhelinsovittimissa.

Päätelaite on asiakkaan omaisuutta, Palveluntarjoajalla on oikeus päätelaitteen konfigurointiin
aina kun päätelaite on kytketty Palveluntarjoajan Puhepalveluun.

Palveluntarjoaja valitsee markkinoilla olevista laitteista parhaimmin Puhepalveluun soveltuvan mallin ja
tarjoaa sitä ensisijaisena päätelaitteena asiakkaalle. Asiakas voi halutessaan käyttää myös jotain muuta
päätelaitetta (esim. GSM pöytäpuhelin tms.), mutta Palveluntarjoaja ei voi taata että kaikki tilaaja- ja
lisätoiminteet toimivat kaikissa laitteissa.

  1. Toimitus

3.1 Palveluiden tilaus

Puhepalvelun tilaaminen tapahtuu tilaamalla palvelu Palveluntarjoajan myyntikanavista tai tekemällä
sopimus suoraan myyjän kanssa.

3.2 Toimitus ja käyttöönotto

Vakiotoimitus ei sisällä mahdollisia huoneiston tai rakennuksen sisä- tai sähköverkon asennustöitä.
Palvelutarjoajan asentaja voi kuitenkin lisämaksusta tehdä myös näitä töitä.
Puhepalvelun laitteet toimitetaan oletusarvoisesti asiakkaalle asennettuina. Toimitus tapahtuu joko
erillisenä käyntinä tai muun käyttöönoton yhteydessä. Palveluntarjoajan edustaja liittää laitteet ja testaa
toiminnan toimitustilanteessa.
Puhepalvelun toimitusaika on keskimäärin 2 viikkoa tilauksesta.

  1. Tuki ja ylläpito

4.1 Virheen korjaus

Virheilmoitukset tehdään Palveluntarjoajan vikailmoitusnumeroon puh. 02 454 5019, tai sähkö-
postilla partel@partel.fi . Virheilmoituksen vastaanotossa Palveluntarjoaja noudattaa 24/7/365
periaatetta, eli virheilmoituksen voi jättää mihin vuorokaudenaikaan tahansa viikonpäivästä välittämättä.

4.2 Ylläpito

Palveluntarjoaja ylläpitää palvelun käyttöön tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja. Huolto-toimenpiteet
pyritään ajoittamaan Huoltoikkunaan.
Asiakas vastaa hankkimiensa ja palveluun liitettyjen laitteiden toimivuudesta.

4.3 Käytettävyys

Palveluntarjoajalla on oikeus suorittaa palveluun huoltotoimia joiden tarkoitus on varmistaa palvelun
häiriötön toiminta ja palvelun tietoturvallinen käyttö. Palveluun kohdistuvat huoltoajat pyritään
ajoittamaan huoltoikkunoihin. Huoltoikkunoiden tarkemmat ajankohdat kerrotaan Palveluntarjoajan
verkkosivuilla.
Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevat huoltoikkunat toteutetaan arvioimalla niiden
kriittisyys, mikäli esimerkiksi palvelun tietoturva on uhattuna voidaan huoltotoimet suorittaa edellä
mainitun ajankohdan ulkopuolella.

4.4 Takuu

Palveluntarjoajan toimittamilla päätelaitteilla on maahantuojan myöntämä takuu, mallista riippuen 12-24
kk. Takuuaikana asiakas palauttaa viallisen laitteen Partelin myymälään. Takuuajan jälkeen laitteiden
korjauttaminen tai uusien hankinta on asiakkaan omalla vastuulla.

  1. Palvelutasot

Palvelun perushintaan sisältyy Palveluntarjoajan kuluttajatuotteille määritelty peruspalvelutaso jonka
mukaisesti palvelun virheen korjaus aloitetaan palveluaikana 16 palveluaika-tunnin sisällä. Palveluaika
on arkisin klo. 08.00-16.00. Peruspalvelutaso ei takaa korjausaikaa.
Puhepalveluun ei ole on saatavissa erillistä korotettua palvelutasoa.
Palvelutasot on määritelty tarkemmin erillisessä Palvelutasojen palvelukuvauksessa.

  1. Palveluehdot

Palvelussa noudatetaan Palveluntarjoajan yleisiä sopimusehtoja kuluttajille.

6.1 Puhepalvelun erityisehdot

Palvelun käytöstä peritään Palveluntarjoajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut.
Asiakas vastaa omasta liittymästään siirrettyjen puheluiden kustannuksista siirretyltä osuudelta myös
vastaanotetuissa puheluissa.

Palveluntarjoaja ei korvaa palvelun kuukausimaksuja eikä välillisiä vahinkoja tilanteessa, jossa
puhepalvelun toimimattomuus johtuu kolmannen osapuolen katkoksesta.

Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää numerotietojensa julkaiseminen luetteloissa.

Puhepalvelu käyttää oletusarvoisesti Palveluntarjoajaa operaattorina kauko-, ulkomaan- ja
matkapuheluihin. Puhelukohtaiselle operaattorin valintakoodin käytölle ei ole estettä (kaukopuhelut,
ulkomaanpuhelut). Ulkomaanpuhelu… This message has been truncated as it was above 10000 characters.