Vuosikertomus 2017

Vuosikertomus

Tärkeimmät tunnusluvut 2017

Liikevaihto 2 891 t€ (2 908 t€)
Omavaraisuusaste 81 % (79 %)
Henkilökunta 17 (17)
Kuituliittymiä 3 112 kpl (2 375 kpl)
Puhelinliittymiä 804 kpl (1 106 kpl)
Kaapeli-TV-liittymiä 3 609 kpl (3 620 kpl)
ADSL-liittymiä (Paraisilla yhteensä) 679 kpl (1 107 kpl)

Suluissa vuoden 2016 vastaavat luvut.

Toimitusjohtajan katsaus 2017

Tapahtumarikas vuosi! Partel koki vuonna 2017 monta suurta muutosta ja yksi tärkeimmistä oli omistajarakenteen muutos, kun LähiTapiola Etelärannikko, Stiftelsen för Eschnerska Frilasarettet, Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens Kulturfond ja Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens Understödsfond ostivat VSP:n osakekannan. Uudet omistajat ovat siis vahvasti paikallisia toimijoita. Toinen muutos oli syksyllä tapahtunut toimitusjohtajan vaihdos. Jari von Zweygbergk jäi syyskuussa eläkkeelle ja uudeksi TJ:ksi valittiin 48-vuotias FM Svante Olofsson. Vuoden aikana on lanseerattu uusia palveluja kuten Partel Smart Home, Partel IT Manager sekä Partel FREE, joka tarjoaa ilmaisen Wi-Fi -pisteen nuorison suosimissa paikoissa.

Markkinatilanne ja toimintaympäristö

Datan kasvu yhteiskunnassamme on ollut huomattavaa ja yhä useampi palvelu siirtyy nettiin. Laadukkaan netin ansiosta nykyään voi kotona nauttia hyvistä peruspalveluista, kuten pankkiasiointi, terveyspalvelut, julkiset palvelut, TV:n ja filmien katselu. Nämä palvelut siivittävät kuidun kysyntää. Vaikka mediat uutisoivat enimmäkseen mobiilidatan hyödyistä, on totuus kuitenkin, että yli 80 % datasta kulkee kiinteän verkon sekä Wi-Fi:n kautta. Partelin panostus kuituyhteyksien tarjoamiseen paikallisille on ollut onnistunut ja tänä päivänä jopa 43 % kaikista asunnoista, saaristo mukaan lukien, on kytkettynä kuituverkkoomme. Kuituverkon rakentaminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti vuosien 2018 ja 2019 aikana, minkä vuoksi voimme lopettaa kuparipalvelumme kokonaan vuonna 2020.

Olennaiset tapahtumat ja tuloskehitys

Yhtiön liikevaihto pysyi lähes samana kuin edellisvuonna, ollen 2 891 t€ (2 908 t€). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 104 t€ (166 t€) mikä on alhaisempi kuin edellisvuonna, mutta vuoden 2016 tulokseen sisältyi 128 t€ satunnaisia tuloja myyntivoitoista, kun taas 2017 näitä oli vain 5 t€. Perusliiketoiminnan tulos vuonna 2017 oli siis edellisvuotta parempi.

Perinteisen puhelinliiketoiminnan perusmaksutuotot laskivat edelleen 9 % (-16 t€), 157 t€:on. Puhelinliikennetuotot mukaan lukien mobiililiikenteen tuotot olivat 108 t€ (-14 t€). Puhelinliittymiä kupariverkossa oli 850 kpl (1106), laskua 256 kpl, eli 23 %. VoIP-liittymien määrä on kasvanut mutta ei yhtä paljon kuin kupariverkon puhelinliittymät ovat vähentyneet.

Kuparin vaihtuessa kuituun, laski myös perinteisten ADSL-laajakaistaliittymien määrä vuoden aikana 39 %. Vuoden lopussa ADSL-laajakaistaliittymiä oli jäljellä yhteensä 679 kpl (447 Partel ja 232 muut operaattorit).

Kuituliittymien kasvu jatkui voimakkaana. Vuoden aikana toimitettiin 287 kpl uutta KuituKotiin –liittymää, 497 kpl huoneistoliittymää sekä 2 kpl yritysliittymää. Kuituliittymien osuus kaikista Partelin liittymistä oli 88 % eli 3162 kpl (2376 kpl) tarkoittaen 25 % kasvua (786 kpl). Vuoden lopussa Partelilla oli kuituliittymiä Paraisilla yhteensä 2375 kpl, eli 68 % kaikista laajakaistaliittymistä. Datan perusmaksujen tulo kasvoi 8 % (62 t€), ollen 770 t€ (709 t €).

KTV-perusmaksuista tullut liikevaihto kasvoi hieman ja oli yhteensä 265 t€ (258 t€). KTV-ohjelmamaksujen tulot pysyivät liki samana 287 t€ (289 t€).

Partel jatkoi edelleen panostustaan toimialueelleen ja investoinnit vuonna 2017 olivat kaiken kaikkeaan 691 t€, mikä on 24 % yhtiön liikevaihdosta. Partel on investoinut kuitu-infraan viimeisen kymmenen vuoden aikana lähemmäs 7 M€ Paraisilla voidakseen tarjota paraislaisille moderneja ja toimintavarmoja kuituliittymiä. Rakentaminen keskustan alueella jatkuu vuoden 2018 aikana ja muita alueita rakennetaan mahdollisuuksien sekä kysynnän mukaan. Pyrimme olemaan mukana yhteisprojekteissa, mikäli kiinnostus kuituun on tarpeeksi suuri sekä kustannukset taloudellisesti hallittavissa.

Uusia tuotteita ja palveluita

Partel on paikallinen yhtiö, panostamme niihin tuotteisiin ja palveluihin joita tarvitaan ja jotka toimivat paikallisesti. Vahvuutemme on tarjota hyvää paikallista palvelua molemmin kielin.

Yrityspuolella olemme lanseeranneet uuden palvelun Partel IT Manager, jonka tarkoituksena on auttaa ja neuvoa yrityksiä IT-puolen asioissa kuten esim. ohjelmistojen käytössä, laitehankinnoissa ja tietoturvallisuusasioissa. Olemme huomanneet palvelulle olevan suurta kysyntää ja henkilökunnallamme on vankka kokemus verkoista ja IT-ratkaisuista, joten on luonnollista että tarjoamme osaamistamme paikallisille yrityksille.

Kuluttajapuolella tarjoamme jatkossakin puhelin- ja datapuolen tuotteita. Tulemme myös laajentamaan valikoimaamme antenni- ja mobiiliratkaisuilla jotka soveltuvat vapaa-ajan asukkaille sekä alueille joissa ei ole kuitua. Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja ”avaimet käteen” -periaatteella ja teemme kaikki tarvittavat asennukset.

Partel Smart Home on uusi palvelu joka tulee helpottamaan elämää huomattavasti. Palvelun avulla voit etänä matkapuhelimen kautta mm. lämmittää mökin ennen paikalle tuloa tai tarkastaa veneen kunnon kovan myrskyn sattuessa. Smart Home -palvelussa on paljon mielenkiintoisia ominaisuuksia niin kotitalouksiin kuin yrityksillekin.

Minun visioni

Tulen tekemään lujasti työtä sen eteen, että Paraisista tulee Suomen johtava digiyhteiskunta. Uskon että se on mahdollista, jos me kaikki ponnistelemme saman asian puolesta. Koska Parainen on pieni yhteiskunta, on meillä hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan arkeemme. Hyvät datayhteydet mahdollistavat etätyön teon, kotona asumisen pidempään, lääkärin virtuaalisen kotikäynnin, kokeiden- sekä röntgenkuvien ottoa sekä turvallisuuden parantumista niin ihmisille kuin koteihinkin.

Svante Olofsson, toimitusjohtaja

Tilinpäätös

Vuosikertomusluvut 2017 (PDF)

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus 2017 (PDF)