KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Kundbetjäning

Allmänna villkor för mobil TV-tjänst

Giltiga fr.o.m. 1.2.2017.

För Pargas -Telefon Ab:s mobila TV-tjänst tillämpas Allmänna villkor för mobil TV- tjänst dessa kompletteras med Pargas -Telefon Ab:s  Allmänna villkor samt Särskilda villkor – IPTV –tjänst. De tidigare nämnda villkoren tillämpas även på den mobila TV- tjänsten.

Tjänsten

I mobil TV-tjänsten ingår upp till fem registrerade enheter (SmartTV, smartphone och surfplatta), och tre samtidiga användare. Enheterna registreras automatiskt när kunden loggar in på den mobila TV- tjänsten.

En registrerad enhet är låst i 30 dagar och går därefter att byta ut mot en annan enhet. Ifall det finns flera enheter med äldre registreringsdatum än 30 dagar kommer automatiskt den äldsta avaktiveras vid byte.  Byte av enhet sker automatiskt när kunden loggar in från en ny enhet.

Kundavtal

Kunden måste ha ett gällande kundavtal för att kunna nyttja tjänsten.

Om kunden eller Pargas -Telefon Ab avslutar kundens abonnemang hos Pargas -Telefon Ab  kommer den mobila tv-tjänsten samtidigt att avslutas.

Användarkoder

Användarkoder krävs vid nyttjande av tjänsten. Kundens rätt till koderna upphör då kundavtalet upphör.

Kundkoderna är kundspecifika. Kunden är skyldig att skydda användarkoderna mot obehörig användning. Kunden är skyldig att meddela Pargas -Telefon Ab omedelbart om användarkoder tappats bort eller om en tredje part använder den mobila tv-tjänsten.

Programvara

För att kunna nyttja den mobila tv- tjänsten kan det krävas att programvara installeras på kundens utrustning. Leverantören eller en tredje part innehar upphovsrätt och andra rättigheter till programvaran. Pargas -Telefon Ab ansvarar inte för programvaran. 

Programvarans villkor tillämpas i första hand och i andra hand så får kunden en begränsad användarrätt utan ensamrätt och användarrättigheten kan inte överföras.

Då kundavtalet upphör skall kunden omedelbart sluta använda programvaran och avinstallera programvaran, även alla kopior.

Geografisk begränsning

Tjänsten fungerar inte utanför EU och EES. Det beror på att kanalernas sändningsrättigheter bara gäller inom EU och EES.

Variationer i utbudet

Variationer i innehållsutbudet kan p.g.a. upphovsrättsliga skäl förekomma mellan den mobila tv-tjänsten och IPTV över digitalbox.

Mobiler och surfplattor

På Pargas -Telefon Ab:s webbsidor finns mer information om vilka mobiler och surfplattor den mobila tv- tjänstens appar fungerar på.

Uppkoppling

För att titta på den mobila TV- tjänsten behöver kunden minst en bandbredd på 2M. Pargas -Telefon Ab rekommenderar dock en bandbredd på 5M eller högre.

Tjänsten är kompatibel med ett mobilt 3G- eller 4G-abonnemang. Tjänsten anpassar bildkvaliteten (bitrate) efter hastigheten på uppkopplingen. Vid användning över mobildatatjänst var vaksam på den mobila dataförbrukningen.

Om kunden är uppkopplad över WiFi, t.ex. ett trådlöst nätverk hemma, så påverkas inte den mobila dataförbrukningen.

Kunden ansvarar på egen bekostnad för dataförbindelse, utrustning, programvara samt tillräcklig prestanda i dataförbindelsen. Detta gäller även datasäkerhet.

Belastning

Utrustning, programvara eller system som kunden använder får inte belasta systemet på ett osedvanligt sätt. Det får inte heller orsaka systemet störningar.

Hävning av kundavtal

Pargas -Telefon Ab har rätt att häva kundavtalet om kunden gör sig skyldig till väsentlig avtalsförseelse.