Partel Smart Home gjorde hemmet säkrare än förut

Kundbelåtenheten är a och o för ett lyckat tjänsteutbud. Alltså tog vi kontakt med en av våra kunder som har Smart Home -tjänsten i bruk och bad honom ge feedback på vår smarthem -enhets egenskaper och funktionalitet. Så här svarade vår kund.

Läs mer >>