Datasäkerhetsmeddelande

Till Partels kunder har det skickats ut e-postmeddelanden där det står att användarens IP-adress har vunnit en present.
Detta meddelande har inte skickats av Partel och man bör inte följa anvisningarna i meddelandet. I stället bör meddelandet raderas.
Vi uppmanar till försiktighet med motsvarande falska e-postmeddelanden. Man bör inte överlåta sitt lösenord, kreditkortsuppgifter eller andra uppgifter till utomstående.