Datasäkerhetsmeddelande!

Till Partels kunder har det skickats ut engelskspråkiga e-postmeddelanden där det meddelas att kontots skivutrymme (quota) tagit slut.
Detta meddelade har inte skickats av Partel och man bör inte följa anvisningarna i meddelandet. I stället bör meddelandet raderas.
Vi uppmanar till försiktighet med motsvarande falska e-postmeddelanden. Man bör inte överlåta sitt lösenord, kreditkortsuppgifter eller andra uppgifter.