Längre öppethållning 26-27.11.2019

Tisdagen den 26.11. sker signalbytet i Partels kabeltv-nät. Därför betjänar vi undantagsvis kl. 8-19 den 26.11. och kl. 8-18 den 27.11.

  • Du som inte har betalkanalpaket behöver endast ställa på din tv på morgonen den 26.11., gärna på kanalplats 28, LIV HD som är en ny baskanal.
  • Låt din apparat stå på 2-4 timmar, eller tills kanal 28 blir synlig utan att byta kanal emellan. OBS! Du behöver ha en HD-apparat för att se kanalen!
  • Ifall ingen kanal syns ännu efter kl. 12 gör en kanalsökning och ifall inte det heller hjälper, återställ fabriksinställningarna.
  • Vi kan också komma hem till dig och hjälpa dig med kanalerna (25 € i centrumområdet av Pargas).

Du som har betalkanaler bör kontrollera att ditt kanalpaket fortsätter som förut, ändringar sker bl.a. i MIX-paketen och S, M, och L-paketens innehåll.

  • Svenska-paketet utökas med två kanaler men fortsätter automatiskt med det nya paketet.
  • Inga ändringar sker i CMores och Viasats kanalpaket.
  • Du behöver inte röra tv-kortet eller kortläsarmodulen, kanalsökningen sker via fjärrkontrollen på din tv/digibox.

Du kan läsa mer om kanaländringen här

Funderar du på nåt kring ändringen är det bara att ringa 02 454 5400 eller komma in till vår butik på Malmgatan 6!