Tjänstebeskrivning för Parnet Företagsbredband -tjänst

Giltig fr.o.m. 15.5.2009.

1. Allmän beskrivning över tjänsten

Parnet Företagsredband är en fast bredbandig dataförbindelse till internet och till Parnet-kommunikationsnätet. Med hjälp av anslutningen kan man t.ex använda internets innehållstjänster och Parnet e-post- och hemsidtjänster. I tjänsten ingår ett avgiftsbelagt tekniskt stöd. Tjänsten kan levereras till så gott som alla företag och hushåll som har telefonkabel eller fiberkabel och som finns på Pargas Telefon Ab:s verksamhetsområde.

Tjänsten är tillgänglig med följande hastighetsalternativ:

1/1 Mbps
2/1 Mbps
24/1 Mbps, 8/1 Mbps

Hastigheten varierar områdesvis.

10/10 Mbps*
50/50 Mbps*
100/100 Mbps*

*) Kräver fiberanslutning.

2. Tjänstens egenskaper

I tjänsten ingår en fast offentlig IP-adress.

3. Leverans av tjänsten

Anslutningen levereras till kundens anslutningspunkt. Om leverans av anslutning förutsätter byggande av nät har Pargas Telefon Ab rätt att förutom anslutningsavgift även från fall till fall kräva byggnadsavgift. Leverans av anslutningen kräver inte beställning av telefonanslutning. Tjänstens tillgänglighet, priser och hastigheter kan variera områdesvis.

Kunden ansvarar själv för kvaliteten av fastighetens interna nät samt för terminalapparaten som är kopplad till anslutningen.

4. Installation av tjänsten

För användning av tjänsten behövs en dator med nätkort och behövliga program, brandmur- och antivirusprogram. Vid användning av parallellband behövs även ett filter för analog telefon. Installering och programmering av dessa är på kundens ansvar. Till tjänsten kan man beställa en avgiftsbelagd installationsservice.

5. Tjänstens begränsningar

Tjänstens hastighetsalternativ är teoretiska max. hastigheter. Tjänstens verkliga hastighet och tjänstens kvalitetsnivå kan variera pga. rusning i nätet, abonnentkabelns längd och kvalitet, kundapparaturen samt andra motsvarande orsaker. Eftersom teletjänsterna till sin natur är utsatta för störningar kan det även i Parnet Företagsbredbandstjänsten förekomma störningar och avbrott.

Med hjälp av tjänsten kan man skicka e-post endast via Parnet e-postservern. Fri trafik via port 25 är hindrad.

6. Fakturering

Faktureringen sker i två(2) månaders perioder. Månadsavgiften faktureras i månaders perioder, på förhand för tjänster som debiteras per månad och i efterskott förtjänster som baseras på användning. Engångsavgifter debiteras på förhand. Partel har rätt att ändra på faktureringsperioderna.

7. Ändring av tjänstbeskrivningen

Partel har rätt att ändra på denna tjänstbeskrivning. Kunden meddelas om ändringen minst en (1) månad före ändringarna träder i kraft. Om tjänstebeskrivningen har ändrats till skada för kunden, har kunden rätt att inom en (1) månad efter meddelandet säga upp avtalet som gäller tjänsten.

8. Andra villkor

Om inte annat överenskommits med kunden, tillämpas följande för produktion och leverans av denna tjänst gällande villkor i följande ordning: avtal för tjänsten, prislista för tjänsten, tjänstbeskrivning, specialvillkor för tjänsten och allmänna avtalsvillkor för Pargas Telefon Ab:s tjänster för företag och samfund.