Företag Tal

Partel erbjuder varje företag en egen, skräddarsydd telefonlösning.

Vi rekommenderar att du kontaktar Partels företagsförsäljning då du planerar din telefontjänst, eftersom telefonlösningarna på 2010-talet är helt annorlunda än tidigare. Vi skräddarsyr tjänsten enligt ditt företags behov. Oberoende om du väljer en lösning baserad på traditionell trådanslutning eller Parnet Samtalsband via bredband.
Vi erbjuder även mångsidiga lösningar för ditt företags mobiltelefonbehov- enligt ditt val, antingen via Soneras eller DNA:s nät.

Observera att även den traditionella telefonanslutningen, Partel Plus-anslutningen, finns för bruk av telefon och fax.

Samtalstjänstavtal

Till Partel Plus -anslutningen eller för företagets telefontrafik lönar det sig att ingå ett samtalstjänstavtal, som flyttar alla företagets samtal automatiskt till ett förmånligare nät. Så här blir ditt företags samtal förmånligare!

Samtalstjänstavtalet omfattar alla samtal ringda från den fasta telefonanslutningen (bl.a. fjärr- och utrikessamtal inrikes, lokalsamtal och samtal till mobiltelefon). Växelanslutningar till företagets samtliga verksamhetspunkter, skilda faxlinjer och ringserier kan anslutas till avtalet. Att ingå avtalet är avgiftsfritt och inga anslutnings-, månads- eller minimiavgifter debiteras.