Växel- och svarstjänster

Parcall är Partels dotterbolag, som erbjuder sina kunder omfattande växel- och svarstjänster. Till kundkretsen hör både stora och små företag och samfund.

Tjänsterna skräddarsys alltid enligt fall beroende på företagets storlek, verksamhetstyp och behov. Till tjänsterna hör bl.a. förmedling av samtal samt mottagande av ringbud och beställningar.

Parcalls växeltjänst ger företaget egenskaperna i ett modernt telefonsystem utan investering i eget system. Det innebär inbesparingar i service- och reservdelsavgifter – medan besväret av dessa uteblir. Växel- och svarstjänsterna kan även beställas separat.

I svarstjänsten besvaras företaget anropsnummer på överenskommet sätt och samtalet förenas vid behov till växelanknytning. Till svarstjänsten kan även t.ex. ordermottagning, tidsbeställning eller övriga motsvarande tjänster anslutas. Parcalls svarstjänst passar även utmärkt för tillfälligt behov under t.ex. semestrar, skolningar och palaver.

Tilläggsuppgifter 02 454 1111, parcall(at)parcall.fi eller från Parcalls hemsida www.parcall.fi

Parcall_logo