Växelsystemanslutningar

Växelsystemanslutningar är telefonväxelns s.k. centralledningar. Dessa centralledningar möjliggör samtal till det allmänna telenätet.

Som alternativ finns två olika stora växelsystemanslutningar, beroende på företagets storlek, samtalsmängd och samtalsbehov.  Nummerrymd (undernummer) för växelsystemanslutningen fås enligt önskad mängd i 10-nummers serier.

2B+D ISDN-anslutning

  • två utgående linjer/anslutning
  • i systemet kan det finnas flera anslutningar beroende på trafikmängden
  • priset består av systemanslutningens grundavgift, enligt mängden av telefonanslutningar och enligt nummerrymden

30B+D ISDN-anslutning

  • 1-30 utgående linjer/anslutning
  •  i systemet kan samtidigt talas 30 samtal om det finns 30 st. telefonanslutningar
  • priset består av systemanslutningens grundavgift, enligt mängden av telefonanslutningar och enligt nummerrymden

Prislista
Avtalsvillkor