WWW- och namntjänster

Skulle du till ditt företag vilja ha en enkel internetadress och skivutrymme för en hemsida?

Med hjälp av Partels www- och namntjänst får du en adress, som gör det lättare att hitta ditt företag på nätet. Adressen kan vara av formatet www.foretag.fi eller www.foretag.com/net/org el. dyl. Samtidigt får du rikligt med serverutrymme för företagssidan.

Tjänsten inkluderar även en e-postadress som utnyttjar namntjänsten. E-postadressen är av formatet förnamn.efternamn@foretag.fi, tilläggsadresser fås vid behov från vår kundtjänst.

Avtalsvillkor
Anvisningar