Partel Smart Home gjorde hemmet säkrare än förut

Kundbelåtenheten är a och o för ett lyckat tjänsteutbud. Alltså tog vi kontakt med en av våra kunder som har Smart Home -tjänsten i bruk och bad honom ge feedback på vår smarthem -enhets egenskaper och funktionalitet. Så här svarade vår kund.

Berätta vem du är och vilket Smart Home -tjänstepaket du valt?

Jag heter Magnus Aspelin och är en 62-årig agrolog och jordbrukare i Pargas. Jag valde Partel Smart Home Start och jag har nu haft den i användning i tre månaders tid.

Hur kom du på idén att skaffa tjänsten?

Jag hade köpt två fjärrstyrda uttag men de fungerade inte utan Cozify Hub -enheten. Jag hade av en slump hört om Smart Home så valet föll naturligt på den.

Vilken nytta har Smart Home medfört?

Med hjälp av tjänsten kunde jag modernisera varnare och alarm. Nu är hela hemmet styrt med ett knapptryck så batteridrivna apparater behövs inte längre. Jag kompletterade genast tjänstepaketet med ett nytt läckage- och fuktalarm. Avsikten är också att skaffa ett par tilläggsuttag.

Magnus Aspelin använder Partel Smart Home -tjänsten bl.a. till att hantera flispannan.

Vad förväntade du dig av Smart Home och har förväntningarna uppfyllts?

Jag förväntade mig att tjänsten skulle vara lätt att använda och har nog varit nöjd. För att använda Cozify Hub -enheten behöver man inte vara någon mobilspecialist; Smart Home passar vem som helst. Tjänsten går lätt att forma enligt eget behov. Jag har en 200 M / 50 M Parnet Fiberband -anslutning hemma som passar utmärkt ihop med Smart Home. En snabb förbindelse och ett fungerande smarthemsystem möjliggör många saker. Jag kan t.ex. följa med och använda flispannan på distans. Smart Home har gjort mitt hem allt tryggare.

Kunde tjänsten förbättras på något sätt?

Det enda jag önskar är att applikationen kunde fås också på svenska i framtiden. Å andra sidan stöder och rådger Partel i fråga om installation och i bruktagandet vid behov. På så vis kan vem som helst skaffa Smart Home.